Skatteavdrag för ökade levnadskostnader

2017-05-14 i Avdrag
FRÅGA
Hej,Jag försöker bli klok på detta med avdrag för arbete på annan ort/dubbel bosättning. Jag kommer att få ett tidsbegränsat förordnande som chef för ett team i Falun (jag bor i Stockholm) under perioden 1 september-31 december 2017. Vilken möjlighet till avdrag för dubbelt boende har jag i det fallet? Jag läste på Skatteverkets hemsida men blev inte klok. En kanske mer korkad fråga är vad det innebär i praktiken; låt säga att jag hyr ett rum i Falun som kostar mig 5000 kr i månaden. Får jag då göra avdrag med 5000 x 4 månader=20 000 kr. Och om jag fattar det rätt så minskar jag min bruttoinkomst med 20000 kr och får på så sätt minskad skatt. Men förlorar jag på det eller är det ett till ett så att säga, om du förstår hur jag menar. Tacksam för svar! :-)MVHEva
SVAR

Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Reglerna gällande dubbelbosättning regleras i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL), och därför finner vi svar på våra funderingar i denna lag. Du som har dubbelbosättning kan bland annat göra avdrag för ökade bostadskostnader i deklarationen. Enligt 12 kap 20 § IL krävs det att du övernattar på arbetsorten, samt att det rör sig om mer än 50 km mellan bostadsorten och arbetsorten, för att ett avdrag ska kunna bli aktuellt. Då ditt chefsförordnande inte sträcker sig över 2 år finns inget hinder för avdrag. I vanliga fall finns det annars en begränsning för avdrag efter 2 år, alternativt 5 år i vissa fall. Det som dock bör uppmärksammas är att du förlorar din rätt att göra avdrag för dubbelbosättning på grund av ökad boendekostnad om bostaden på den gamla bostadsorten är uthyrd.
När det sedan gäller avdraget i sig, är du berättigad att göra avdrag enligt 12 kap. 21 § 1st IL för ökade utgifter för logi med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften. Principen är att avdrag ska medges för den verkliga fördyringen till följd av flytten. Enligt förarbetena till paragrafen (prop. 1989/90:110 s 360) framgår det att avdraget normalt bör motsvara den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten. Viktigt att veta är att det råder en viss skillnad mellan vanliga hyreslägenheter, egna fastigheter och bostadsrättslägenheter. Ska du göra avdrag för ökade bostadskostnader som härrör från en egen fastighet eller bostadsrättslägenhet på den nya arbetsorten får du inte göra avdrag för ränteutgifter. Ränteutgifterna ska i sådana fall redovisas under inkomstslaget kapital. Om du istället ska göra avdrag för en ökad bostadskostnad av en hyreslägenhet på den nya arbetsorten får du räkna med ränteutgifterna i avdraget. Även hushållselen utgör enligt Skatteverket en del av den faktiska bostadskostnaden och bör således räknas med i bostadskostnaden som du gör avdrag för. Då jag i detta fall inte fått någon närmare information om vilken typ av bostad du kommer att ha på arbetsorten är det viktigt att du har detta i åtanke när du ska deklarera.

Enligt 12 kap 21 § 2st IL, får du inte endast göra avdrag för en ökad boendekostnad, utan också för ökade måltidskostnad och småutgifter. Däremot får du bara göra avdrag för de kostnader som uppkommit den första månaden på den nya arbetsorten. Det du får göra avdrag för är småutgifter, med antingen den verkliga merkostnaden för utgiften eller med ett schablonbelopp. Schablonbeloppet i ditt fall är 66 kr per dag då den nya arbetsorten ligger i Sverige. Även när det gäller avdrag för måltidskostnader och småutgifter krävs det att kostnaden har samband med övernattning på arbetsorten. Detta avdrag får endast göras förutsatt att du inte fått traktamente av din arbetsgivare.

Enligt 12 kap 24§ IL när en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor på, ska utgifter för hemresor från den nya arbetsorten också dras av om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka.

För att nu svara på din fråga ifall det är rätt att göra avdrag på 20,000 kr är svaret ja, då avdrag ska medges för den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten. Du drar alltså av 20,000 kr av din bruttoinkomst för att på så sätt få minskad skatt. Ju längre bruttoinkomst du redovisar desto lägre skatt får du betala. Till detta kan du lägga till måltidskostnader du kommer att ha den första månaden i Falun, samt ifall du har hemresor till Stockholm under de 4 månader du kommer att jobba i Falun. När du ska göra avdrag av din bruttoinkomst är det väldigt viktigt att du har sparade kvitton på alla de utgifter du minskar din bruttoinkomst med vid deklarationen. Anledningen till detta är att du i något skede kan behöva styrka de utgifter du haft under året och därför är kvitton ett måste.

Hoppas att du fått svar på dina funderingar gällande dubbel bosättning. Är så inte fallet, är du mer än gärna välkommen att ställa fler frågor till oss!

Med vänliga hälsningar

Elin Ramos

JR Umeå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (118)
2021-12-05 Vad händer om bilar i näringsverksamhet används privat?
2021-11-17 Kan båda sambor göra rotavdrag?
2021-09-20 Måste man vara skriven på adressen man vill göra ROT-avdrag på?
2021-09-09 Kan dödsbo få rotavdrag?

Alla besvarade frågor (97674)