Skatteavdrag för advokatkostnader

2020-10-14 i Avdrag
FRÅGA
Hej, har gjort bodelning och det blev en saftig summa för mig att betala till min advokat. Kan jag dra av det på deklarationen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga behöver vi kika i Inkomstskattelagen (IL).

I vissa fall kan man ha rätt att göra ett avdrag i sin deklaration för juridisk hjälp. Som huvudregel gäller att man får göra avdrag för utgifter man haft för att förvärva och behålla inkomster (12 kap 1 § IL). Däremot finns en förbudsregel som innebär att avdrag inte får göras för personliga levnadskostnader (9 kap. 2 § IL).

Enligt praxis så kan man få avdrag för styrkta advokat- och rättegångskostnader om syftet med processen varit att förvärva eller behålla intäkter, och om det har funnits en skälig anledning att driva processen. Skatteverket gör en bedömning av rätten till avdrag utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Har man advokatkostnader som inte kommer från en process om att förvärva eller behålla intäkter faller detta under förbudet för avdrag för personliga levnadskostnader (9 kap 2 § IL). Så som jag tolkar din fråga utifrån den information som ges kan du inte dra av några advokatkostnader. Då undantaget om du drivit en process för att förvärva eller behålla någon form av intäkt.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (110)
2021-04-10 Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen
2021-03-30 Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?
2021-03-30 Medges avdrag för dubbel bosättning när den tidigare bostaden hyrs ut i andra hand?
2021-03-28 Skatt beträffande förlikningsavtal?

Alla besvarade frågor (91293)