Skatt vid överlåtelse av bostad till dotter

2015-11-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min dotter och jag köpte tillsammans en lägenhet för två sedan när hon studerade med avsikten att hon skulle köpa min andel (90%) när hon var färdig med sina studier och börjat arbeta. Jag vill nu sälja min del till henne för samma belopp som vi köpte lägenheten för. Kan detta utlösa en reavinstbeskattning? Är det i sådana fall bättre att jag ger henne min andel som gåva och att hon betalar mig pengarna för de lån som hon tar. Eller måste jag vara kvar som ägare för att inte behöva betala eventuell reavinstskatt nu? Vi tycker att en reavinstbeskattning mer hör hemma vid min dotters eventuella framtida försäljning.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


Bestämmelserna om det här finns i Inkomstskattelagen. Främst kapitel 44 är intressant, och där finns de bestämmelser jag grundar mitt svar på. Det som är viktigt i det här sammanhanget är 44 kap. 13-14 §§.

Självfallet skulle du kunna få betala reavinstskatt vid en försäljning till din dotter, men i ditt fall kommer det inte att bli någon skatt eftersom ingen vinst uppstår. Vinsten beräknas nämligen i princip som "försäljningspriset minus vad man betalade". Om du säljer din del av lägenheten till henne för samma pris som du köpte den för, innebär detta att ingen reavinst uppstår, och då blir det heller ingen skatt. När din dotter i sin tur säljer lägenheten senare, kommer hon att från sin försäljningsintäkt få dra av vad hon har betalat för lägenheten (det vill säga vad hon betalade för sina 10 % plus det hon betalade för de 90 % hon köper av dig).

Jag ser därför inga problem med en försäljning, och gåvolösningen behöver vi därmed inte diskutera!

Återkom gärna om det är något mer ni undrar kring detta eller om det är något i svaret som är oklart!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll