Skatt vid försäljning av personlig tillgång

Jag har en ring som ska säljas på Auktion. Dom säger att jag måste betala skatt på vinsten. Jag har kvitto från privatperson på 100.000kr när det köptes. Kan jag använda det som underlag eller måste det vara från en butik?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Detta följer av 44 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen. Med utgifter för anskaffning avses det belopp du köpte ringen för, dvs 100.000 kr. Kvittot fungerar som ett bevis för att anskaffningsutgiften verkligen var 100.000kr. Som underlag fungerar kvittot du erhöll vid köpet av privatpersonen lika bra att använda som ett kassakvitto.

Under förutsättning att ringen använts av dig eller någon i din familj för personligt bruk och inte till övervägande del fungerat som en kapitalplacering utgör ringen en personlig tillgång. Beskattning ska då ske enligt 52 kap. inkomstskattelagen. Enligt 52 kap. 2 § får som omkostnadsbelopp räknas 25 % av ersättningen för det sålda föremålet. Detta innebär att du som omkostnadsbelopp kan välja att använda antingen 25 % av den ersättning du kommer att erhålla vid försäljningen eller din anskaffningsutgift på 100.000 kr. Det smartaste är att välja det omkostnadsbelopp som är högst eftersom vinsten härigenom blir lägre. Av 52 kap. 2 § följer vidare att kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp till beskattning bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kr. Om dina kapitalvinster på personliga tillgångar för i år inte överstiger 50 000 kr kommer du således inte behöva betala någon skatt på vinsten.

Med vänlig hälsning, 

Jakob BorinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo