Skatt vid försäljning av fritidshus

2015-10-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min syster o jag har fått i gåva ett fritidshus 50/50 från vår mamma. Det är värderat till 1.600.000:-. Om jag ska lösa ut min syster hur gör man bäst då? Får hon 800.000:-.Om jag sedan säljer det, hur beskattas det?Jag har ju fått det i gåva, min del 800.000:- ?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande beskattning vid försäljning av fritidshus regleras i inkomstskattelag (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). IL hittar du här och StL hittar du här.

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att det gäller en fastighet och inte en byggnad på ofri grund.


Förhandling

Om du nu vill köpa huset av din syster finns det inte något sätt som är bättre än ett annat för att komma fram till ett pris. Mitt råd är att ni diskuterar igenom om vad du är beredd att ge och vad din syster vill ha. Detta är kanske självskrivna råd, men det är svårt att vara mer konkret då jag inte har någon insikt i er specifika situation.

Gällande beskattning kan man tänka på att desto högre ersättning som ges för fritidshuset, desto högre är inkomstskatten. Om man så som gåva överlåter huset så är det skattefritt både för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 och mottagaren IL 8:2.

Försäljning efter det att systern överlåtit sin del av fritidshuset

Först måste vi utgå från vad du säljer huset för. Det är ifrån denna köpeskillingen som du gör ditt avdrag. Om jag endast utgår ifrån att du köpt en del av fritidshuset för 800.000 och att du fick den andra delen i gåva så skall avdragen göras på grundval av detta.

Inköpspriset om 800.000 skall dras av från den nya köpeskillingen IL 44:13 & 14. Då du fått den andra delen i gåva får du lov att göra samma avdrag som din mamma hade fått lov att göra IL 44:21, det vill säga bland annat avdrag för den summa hon köpt huset för.

Den exakta summan som du skulle få betala i skatt kan jag inte räkna ut då jag vet vad du kommer att få för fritidshuset. Dock blir det summan efter avdragen kvoterat till 22/30 IL 45:33 som man sedan erlägger 30% av i skatt IL 65:7.

Vidare skall en stämpelskatt erläggas. Den är 15 kronor per fullt tusental kronor som du får för fastigheten StL 8 §.


Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?