Skatt vid försäljning av bostadsrätt

2015-09-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Har ett bostadsrättsradhus som jag säljer för 15.000 kr. Måste jag skatta för den lilla summan då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avgörande för om du ska betala skatt eller inte i den aktuella situationen är om du gör en kapitalvinst vid försäljningen av din bostadsrätt.

Reglerna om beräkning av kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt står att finna i 44 kap. 13 § inkomstskattelagen och 46 kap. inkomstskattelagen. Du räknar ut vinst eller förlust så här:

Försäljningspris
- Utgifter för försäljningen
- Inköpspris
- Förbättringsutgifter
- Kapitaltillskott
- Andel av inre reparationsfond vid försäljningen
+ Andel av inre reparationsfond vid köpet
+ Återföring av uppskovsbelopp
= Vinst/Förlust

Uppstår en vinst är detta en skattepliktig kapitalinkomst, även om denna skulle vara förhållandevis liten.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll