Skatt vid försäljning av ärvd fastighet

Hejsan!

Jag och min syster fick ärva en skogsfastighet av vår far för ca 2 år sedan. För ett tag sen så skedde ett arvskifte och jag fick 50% och min syster 50%.

Taxeringsvärdet på fastigheten är rätt hög och vi kommer att sälja det under taxeringsvärdet. Måste man då skatta på det eller räknas det som arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid försäljning av fastigheter beskattas försäljningen inom inkomstslaget kapital då det rör sig om en avyttring (försäljning) av en tillgång enligt 41 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K41P2S1). Beräkningen av en kapitalvinst eller kapitalförlust gör man enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1), man minskar då ersättningen för försäljningen med de kostnader som den skatteskyldige haft för anskaffande av tillgången och eventuella utgifter (se nedan specialreglerna för fastigheter).

Din fråga rör just hur man ska skatta för en försäljning av en ärvd tillgång. Detta är reglerat i 44 kap. 21 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P21) som anger att om en skatteskyldig ärvt en egendom och därefter avyttrar den kommen den skatteskyldige träda in i den tidigare ägarens skattemäsiga ställning. Om din far till exempel hade köpt fastigheten för 1 Mkr och er försäljning gav 2 Mkr ska ni skatta som om ni köpt fastigheten för 1 Mkr.

Vid försäljning av fastigheter finns begränsningar på vilka utgifter man kan dra av vid en försäljning enligt 45 kap. 11 § IL och man ska inte heller skatta för hela kapitalvinsten eller tillgodoräkna hela kapitalförlusten enligt 45 kap. 33 § IL.

Taxeringsvärdet har betydelse för den löpande beskattningen av fastigheten och inte den beskattning som sker vid en försäljning av fastigheten. Om fastigheten var införskaffad av din far innan 1952 kan taxeringsvärdet däremot användas för att beräkna vad din faderns anskaffningsutgift var för fastigheten enligt 45 kap. 28 § IL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo