Skatt vid bodelning

2016-04-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Skilsmässa. Makarna delar upp värdet på bostadsrätten. Maken bor kvar och betalar en miljon till hustrun. Ska hon betala skatt och vilken skattesats?
SVAR

Hej Margareta och tack för din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).

Den ersättning maken har mottagit utgör en inkomst där huvudregeln är att beskattning ska ske. Av 8 kap 2§ IL framkommer däremot att inkomster en person förvärvar genom arv, bodelning, testamente eller gåva är skattefria. Således ska maken inte betala skatt på inkomsten denne får till följd av den bodelning som skett.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll