Skatt vid ärvda aktier

2017-09-25 i Arvsskatt
FRÅGA
Min far avled för ett par månader sedan och vi (jag och min syster, ända barn) undrar hur man skall göra med pappas aktie portfölj värde runt 600,000,00SEK. Skall de säljas, skattas och delas upp eller man kan för över aktierna till 50% mig 50% min syster och skatta vid senare försäljning? Jag har samma bank som Pappa, systern har annan bank.
SVAR

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Denna fråga rör främst den skattemässiga situation som uppsåt vid ärvda aktier och är reglerad i inkomstskattelagen. Aktier hör till inkomstlaget kapital och i 44 kap. 26 § inkomstskattelagen (IL) anges att kapitalvinster ska tas upp till det beskattningsår som tillgången avyttras (säljs). I 44 kap. 21 § IL anges det att om en tillgång ärvs ska förvärvaren träda in i den tidigare ägares skattemässiga situation. Dessa två paragrafer innebär därmed att beskattningen sker först vid en eventuell försäljning samt att skatten kommer beräknas på samma sätt som den hade beräknas för fadern.

Rörande frågan om aktierna behöver säljas är det en fråga för arvskiftet som ska ske, då ska faderns egendom fördelas mellan arvvingarna. Det kan ske vid ett arvsskifte enligt 23 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), när arvsskiftet är färdigt ska en handling upprättas som skrivs under av samtliga delägare 23 kap. 4 § ÄB.

Som ni ser finns inget hinder mot att ärva aktierna enligt ärvdabalken utan man kan ärva den egendom som vilken annan egendom som helst.

Hoppas ni fick svar på frågan!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (116)
2021-07-08 Arv och beskattning
2021-05-30 Blir ett kusinbarn beskattad på grund av arv på en del av fastighet?
2021-05-05 Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?
2021-04-26 Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?

Alla besvarade frågor (94348)