Skatt vid ärvd fastighet

Jag säljer en fastighet efter min bortgångne far för 700000:- det finns lån på 205000:-

vilken summa ska jag betala skatt för?

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Vad gäller arv av fastigheter blir något som kallas för helhetsprincipen aktuellt, dvs. erlägger du en ersättning som överstiger fastighetens taxeringsvärde räkas det som att du köpt fastigheten medan om du erlägger en ersättning under taxeringsvärdet, eller ingen alls, räknas fastigheten som en gåva. Vad gäller övertagande av lån räknas det som en ersättning varför du ska ha ansett köpt fastigheten om 205 000 kr överstiger taxeringsvärdet. Vid gåvor och övriga benefika överlåtelser blir 44 kap 21 § inkomstskattelagen (IL) aktuellt. Av lagrummet framgår det att den som övertar något genom gåva, arv eller liknande också övertar den tidigare ägarens skattemässiga situation. Du ska alltså beskatta fastigheten på liknande sätt som din far skulle ha gjort det.

Huvudregeln för beräkning av kapitalvinst/förlust återfinns i 44 kap 13–14 §§ IL. Av lagrummen framgår det att kapitalvinst ska beräknas som följande: Försäljningspriset, i ditt fall 700 000 kr, minskat med omkostnadsbeloppen som bland annat är utgifterna för fastighetens anskaffning och förbättringsutgifter. Vad som är förbättringsutgifter framgår av 45 kap 11–12 §§ IL.

Sammanfattningsvis blir beräkningen följande: 700 000 - (din fars anskaffningsvärde) (räknat med att 205 000 kr understiger taxeringsvärdet, alltså är en gåva) - (eventuella övriga förbättringsutgifter) = kapitalvinsten som du ska skatta på. Vad gäller lånet ingår det i din fars anskaffningskostnad men skattemässigt rörande kapitalvinstskatten kommer den att ses separat från beräkningen. Kapitalvinsten ska därefter beskattas som övrig kapitalvinst med en skattesats på 30 % enligt 65 kap 7 § IL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo