Skatt vid arv

2015-11-29 i Arvsskatt
FRÅGA
Ska en svensk medborgare (pensionär) bosatt permanent i Spanien, betala arvsskatt på arv som kommer från Sverige- Om så är fallet blir det skillnad om man låter pengarna stanna kvar i Sverige på ett bankkonto
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Svensk arvsskatt avskaffades 2005. Enligt 8 kapitlet 2§ Inkomstskattelagen är förvärv genom gåva, arv och testamente skattefritt i Sverige. Detta innebär att du inte kommer att betala skatt på arvet i Sverige. Jag har inte koll på Spansk lagstiftning så jag lämnar den frågan därhän. Klart är att du är fri från skatteplikt i Sverige vad avser arvet!

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (100)
2020-08-29 Vilket lands lag gäller vid arvutdelning?
2020-07-19 Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?
2020-06-23 Skatt på arv från Storbritannien
2020-04-30 Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?

Alla besvarade frågor (84124)