Skatt vid arv

2015-11-29 i Arvsskatt
FRÅGA
Ska en svensk medborgare (pensionär) bosatt permanent i Spanien, betala arvsskatt på arv som kommer från Sverige- Om så är fallet blir det skillnad om man låter pengarna stanna kvar i Sverige på ett bankkonto
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Svensk arvsskatt avskaffades 2005. Enligt 8 kapitlet 2§ Inkomstskattelagen är förvärv genom gåva, arv och testamente skattefritt i Sverige. Detta innebär att du inte kommer att betala skatt på arvet i Sverige. Jag har inte koll på Spansk lagstiftning så jag lämnar den frågan därhän. Klart är att du är fri från skatteplikt i Sverige vad avser arvet!

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (97)
2020-04-30 Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?
2020-04-19 Arvsskatt slopad
2020-02-29 Laglott och arvsskatt
2020-01-16 Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?

Alla besvarade frågor (80657)