FrågaSKATTERÄTTArvsskatt26/09/2020

Skatt på utländsk fastighet som erhållits genom ett testamente?

Hej!

Jag är bosatt i Sverige men är fransk medborgare.

Antar att jag köper en fastighet i Frankrike tillsammans med min syster (50% var) som bor där och är fransyska i en form som kallas "indivision" där.

Jag skriver ett testamente för att endast min svenska sambo bosatt i Sverige skall kunna ärva mig.

Om jag avlider hur mycket skatt måste min sambo betala i arvskatt och i vilket land?

Tacksam för svar om möjligt.

Ps: Min syster vill att vi skall köpa i en annan form som kallas "démembrement" där hon betalar 60% och äger fastigheten som "nue-propriété" och jag betalar 40% för att jag är äldre och är "usufruitier" dvs äger ej fastighet men kan disponera den och hyra ut den, och sedan när jag avlider blir det är hon som ärver mig och det blir ingen arvskatt, men avlider hon ärver hennes barn henne och tar över nue-propriété, och jag kan bo kvar tills jag avlider.

Jag motsätter mig denna lösning då jag vill att min sambo skall ärva mig om det inte blir för mycket arvskatt förstås.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har eventuellt för avsikt att tillsammans med din syster förvärva en i Frankrike belägen fastighet och era respektive ägarandelar kommer att uppgå till 50 %. Såväl du som din syster är franska medborgare, men det är endast du som har hemvist i Sverige och såvitt jag förstår lever du likaledes i ett samboförhållande här. Du står nu i begrepp att upprätta ett testamente i vilket du avser att testamentera hela din kvarlåtenskap till din svenska sambo och du undrar därför vad som skulle hända med det utländska fastighetsinnehavet i skattehänseende vid en framtida arvssituation (alltså vid ditt frånfälle). Den lagstiftning som behöver beaktas följer enligt nedan.

Inkomstskattelagen (IL).

Det ska inledningsvis förtydligas att jag av förklarliga skäl inte besitter någon som helst kunskap om fransk arvsrätt varför jag inte kan avgöra huruvida någon beskattning kommer att tas ut i samband med ett sådant arvsskifte. För svenskt vidkommande kan följande ganska korta och relativt snabba slutsats dras. Den egendom som tillfaller din sambo i enlighet med ditt testamente utlöser ingen skatt i Sverige. Arv beskattas således inte alls och detta enligt 8 kap. 2 § 1 st. IL, vilket innebär att din ideella andel om 50 % i den fastighet som du och din syster eventuellt planerar att införskaffa också blir befriad från skatt när andelen genom testamentet förvärvas av din sambo. Någon svensk löpande kommunal fastighetsavgift på innehavet aktualiseras inte heller eftersom fastigheten kommer att vara belägen utomlands. Det ska dock noteras att din sambo genom den så kallade kontinuitetsprincipen kommer att inträda i din skattemässiga ställning varför hennes omkostnadsbelopp enligt 44 kap. 14 § IL kommer att motsvara halva det omkostnadsbelopp som du själv skulle ha haft om du hade sålt fastigheten, vilket stadgas i 44 kap. 21 § IL. Det går med andra ord inte att undkomma den kapitalvinstbeskattning som kommer att tas ut i samband med en avyttring av fastigheten, se 44 kap. 13 § IL. Vidare kan också vissa spörsmål kopplade till den internationella dubbelbeskattningen behöva beaktas vid en framtida försäljning om din sambo fortfarande skulle ha sin skatterättsliga hemvist i Sverige. I förekommande fall kan det dock föreligga en rätt till avräkning av erlagd utländsk skatt för den skattskyldige genom vissa internationella dubbelbeskattningsavtal eller genom den så kallade avräkningslagen.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Ingen skatt kommer att tas ut på värdet av din kvarlåtenskap som genom testamentet tillfaller din sambo. En eventuell fastighet belägen i Frankrike omfattas också av den ifrågavarande bestämmelsen i 8 kap. 2 § 1 st. IL. Däremot kommer din sambo att träffas av en svensk kapitalvinstbeskattning om fastigheten överlåtes.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Arvsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”