Skatt på kapitalvinst vid avyttring bostadsrätt

2020-04-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Om jag får ärva en bostadsrätt av min mormor som jag sedan säljer, ska man betala skatt på mellanskillnaden för inköp (1970) och försäljning 2020?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att frågan rör eventuell inkomstbeskattning vid försäljning av en bostadsrätt är det framförallt inkomstskattelagen (IL) som blir tillämplig.

När du ärvde lägenheten betalade du med största sannolikhet ingen skatt på ditt förvärv. Detta beror på att förvärv genom bl.a. arv och gåva inte faller inom något av de inkomstslag som inkomstbeskattas i Sverige. Skatt på arv är även uttryckligen undantaget från inkomstbeskattning enligt IL 8:2.

Inom skatterätten finns en princip som kallas kontinuitetsprincipen, som innebär att du träder i överlåtarens (din mormors) skattemässiga situation i och med förvärvet. Detta följer av IL 44:21 och innebär att den dag som du avyttrar bostadsrätten, så kommer du betala inkomstskatt på mellanskillnaden av din mormors anskaffningsvärde och ditt avyttringsvärde. Härigenom uppnås kontinuitetsprincipen. Om du vill veta hur skatten på kapitalvinsten på bostadsrätter beräknas mer exakt finns detta i kap. 46 IL. Du har t.ex. möjlighet att beakta eventuella förbättringsutgifter för att på så sätt minska skatteunderlaget.

Sammanfattningsvis stämmer det alltså som du skriver, att du kommer betala skatt beräknat utifrån din mormors anskaffningsvärde (1970) som sätts i relation till avyttringsvärdet när du sedan avyttrar bostadsrätten.

Hoppas det var svar på din fråga! Annars får du gärna höra av dig med ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (361)
2021-04-09 Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva
2021-04-06 Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?
2021-03-31 Försäljning av sommarstuga
2021-03-31 Försäljning av aktier i dödsbo

Alla besvarade frågor (91129)