Skatt på hus som förvärvats genom arv

2015-06-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejFörsökt hitta i FAQ gällande arv av fastighet.Vi är 4st syskon som får ärva vår fars fastighet. han köpte den för 25000:-år 1970 och värderas till 750000:- idag.Mina syskon vill avstå sin lott och överlåta fastigheten till mig då jag bor i huset. Det finns 300000:- i lån som jag kommer att ta över. Åker jag på att betala vinstskatt nu eller vid en senare försäljning av huset ?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Arvsskatten är avskaffad i Sverige. Därför kommer du inte betala skatt i samband med arvskiftet. Dock ska du betala skatt på den eventuella kapitalvinsten som uppkommer när du senare avyttrar huset genom en försäljning. Detta följer av den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att du som förvärvare av huset inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Vid beräkningen av kapitalvinsten, ska man ta försäljningspriset minus den tidigare ägarens anskaffningsutgift, eventuella förbättringsutgifter och utgifter för avyttringen (44 kap. 13 och 14 §§). Vad som menas är att det den tidigare ägaren betalat för huset anses som anskaffningsutgift och de utgifter som lagts på att förbättra fastigheten genom exempelvis ombyggnationer, ses som förbättringsutgifter. Det som är inbegripet i utgifterna för avyttringen är bland annat mäklararvoden. Dessa utgifter kommer dras av från den ersättning ni kommer få vid en försäljning av huset. Återstående belopp kommer att kapitalvinstbeskattas.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll