Skatt på gåva av fastighet

2015-06-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Bor i ett radhus byggår 1980 som är obelånat. Tax.värde 3.100.000, vi har beslutat överlåta vårt radhus som gåva till vår ende son. Vi har tecknat oss för en 2-rums bostadsrätt. Vår son kommer att ge oss i gåva 2.650.000 som täcker insatsen. Vår förfrågan gäller, är det juridiskt lagligt och skattemässigt, så att ingaefterräkningar eller komplikationer kan uppstå framledes. Tacksam för svar! MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vid en överlåtelse som skett genom ett blandat fång, det vill säga att både gåva och köp förekommit, så gäller huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att en överlåtelse av fastighet som skett under taxeringsvärdeträknas om en gåva. Detta gäller under förutsättningen att en gåvoavsikt finns. Det finns en presumtion om att en gåvoavsikt finns mellan närstående beträffande sådana transaktioner. Emellertid kan denna motbevisas om det framkommer att ni egentligen haft ett annat syfte, till exempel att försöka kringgå en betydande regel.

Om jag utgår från att ert verkliga syfte är att ge radhuset i gåva (i utbyte mot en summan understigande taxeringsvärdet), så kommer ni inte att beskattas för överlåtelsen. Detta gäller eftersom överlåtelsen som helhet behandlas om en gåva och idag finns det inte någon skatt för gåvor. Dock kommer sonen att betala skatt när han senare avyttrar fastigheten. Detta följer av den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att sonen som förvärvare av huset inträder i er skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Vid beräkningen av kapitalvinsten, ska han ta försäljningspriset minus er anskaffningsutgift, eventuella förbättringsutgifter och utgifter för avyttringen (44 kap. 13 och 14 §§). Vad som menas är att det ni betalat för huset anses som anskaffningsutgift och de utgifter som lagts på att förbättra fastigheten genom exempelvis ombyggnationer, ses som förbättringsutgifter. Det som är inbegripet i utgifterna för avyttringen är bland annat mäklararvoden. Dessa utgifter kommer dras av från den ersättning er son kommer få vid en försäljning av radhuset. Återstående belopp kommer att kapitalvinstbeskattas. Det belopp som sonen utger till er får han inte dra av vid kapitalvinstbeskattningen.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll