Skatt på bostadsrätt som säljs av dödsbo

Hej! jag har en bror som avlidit och han har en bostadsrätt som skall säljas, Skulderna i dödsboet är 119000kr och om vi säljer bostadsrätten för 180000kr blir det 61000kr över, min fråga är måste vi betala någon skatt på det och isåfall hur mycket ?? det är jag och min syster som är arvingar,

MVH/

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte längre någon arvsskatt i Sverige, så någon sådan kan inte komma i fråga. Om dödsboet säljer bostadsrätten ska det emellertid redovisa försäljningen av densamma och beskatta den eventuella vinst som blir därutav. Hur kapitalvinsten ska beräknas framgår av 44 kap. och 46 kap. inkomstskattelagen. 

Räkneexempel:

Om bostadsrätten har införskaffats för 100 000 kr och inga kapitaltillskott, förbättringsutgifter eller liknande finns att lägga till omkostnadsbeloppet blir vinsten 180 000 - 100 000 = 80 000 kr. Den skattepliktiga delen av vinsten är 22/30 av vinsten, det vill säga 58 667 kr, på vilket en skatt på 30 % betalas, vilket skulle innebära att skatten blir 17 600 kr.

Det är dock viktigt att komma ihåg att den här typen av skatteuträkningar enbart stämmer om man ser till försäljningen som en isolerad händelse. Har dödsboet andra inkomster/avdrag att deklarera kan resultatet bli ett annat.

Det går därför inte att säga att mellanskillnaden på bostadsrättens försäljningspris och de skulder som dödsboet har är det som kommer att bli över för att delas mellan dig och din syster. Inte heller kan något säkert svar ges om hur mycket skatt som kommer att erläggas i samband med försäljningen av dödsboets tillgångar när information saknas om vad som mer finns att redovisa under samma inkomstår.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen

Ida WalhagenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo