Skatt på besparingar från utlandet?

2019-07-28 i Avdrag
FRÅGA
Hej, Jag flyttade till Sverige för 8 år sedan. Innan detta hade jag jobbat i Spanien i flera år och sparat pengar på ett spanskt sparkonto (pengar var taxerad enligt spanska skatteregler). Jag har deklarerat till Skatteverket räntan som jag har fått från sparkontot. Nu vill jag överföra pengarna till mitt svenskt bankkonto för att köpa bostad. - Hur brukar Skatteverket reagera i sånt fall? Vilken information behöver jag skicka till Skatteverket i fall de kräver att jag visar varifrån kommer insatserna? - Finns det någon gräns som kan överföras över en viss tid utan att behöva ge förklaringar till Skatteverket? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.

Det framgår inte hur mycket pengar det är fråga om, men tänk på att även din bank kan begära in underlag avseende överföreningen. Detta då banken måste förstå syftet med överföreningen och vart pengarna kommer ifrån.

Avseende frågan om beloppsgräns ska kontrolluppgifter lämnas om betalningen överstiger ett belopp om 150 000 kronor eller utgör delbetalningar som totalt överstiger 150 000 kronor.

Sammantaget har Skatteverket en kontrolluppgiftskyldighet, vilket kan medföra att de begär in underlag från dig. Myndigheten kommer nog specificera vad det är de vill ha in. Det du kan göra är att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, Tack för svaret! Menar du att de ska räknas som inkomst i min nästa deklaration, jag behöver betala skatt för dem i Sverige och begära avräkning för den utlandska skatten? Sparingarna kommer från en tid (10 år sedan) som jag jobbade i Spanien och hade ingen relation med Sverige... Om mindre än 150000 SEK om året (jag antar kalendarår) överföras, slipper man då Skatteverkets kontroluppgift?
2019-07-28 13:29
Hallå A2 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-28 16:00
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (87)
2019-07-28 Skatt på besparingar från utlandet?
2019-06-30 Kan man göra ROT-avdrag på en fastighet som man inte äger själv?
2019-06-21 Kan man få rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt?
2019-05-11 Kan man göra avdrag när man deklarerade för några år sedan?

Alla besvarade frågor (72105)