Skatt på avlidnes lägenhetsförsäljning

FRÅGA
Vid min lillasysters bortgång har det nu framkommit skatt som skall betalas efter försäljning av lägenhet samt obligationer. Vi är 3 syskon som enda anhöriga. Är vi verkligen skyldiga att betala denna skatt. Jag har fått ett krav på 135000:-. Detta har kommit till mig, inte till mina syskon. Jag har ingen möjlighet att betala denna summa. Vad händer nu? Om det inte betalas kommer jag då att få en betalningsanmärkning?Hälsningar Monica
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Till att börja med finns det inte längre någon arvsskatt i Sverige, 8 kap 2 § Inkomtskattelag (1999:1229), IL, se här: https://lagen.nu/1999:1229, så ni behöver inte betala skatt på det ni ärver.

Fortsättningsvis kan ni som syskon aldrig bli betalningsskyldiga för er avlidna systers skulder, men vad som däremot kan bli aktuellt efter att dödsboet sålt lägenheten, är att den eventuella vinsten måste beskattas. Ett dödsbo betalar skatt för den dödes och dödsboets inkomster på samma sätt som om personen fortfarande varit i livet, 4 kap 1 § IL. Det här innebär att det är dödsboet, och inte ni personligen, som ska betala skatten för försäljningen av lägenheten.

Vad som kan ha hänt i fallet med obligationerna är att din syster kan ha gjort ett så kallat uppskov av skattebetalningen under år 1999-2002 som nu blivit återfört vid försäljningen av obligationerna och det är då den nya ägaren som ska betala den skatten. Som sagt så är det fortfarande dödsboet som ska betala skatten om obligationerna sålts i dess ägo.

Brevet du har fått är alltså inte adresserat till dig personligen, utan den egentliga adressaten är förmodligen dödsboet, men eftersom det inte är en fysisk person måste brevet adresseras till en dödsbodelägare, se här: https://www.kronofogden.se/Dodsbon.html

Om du har ytterligare frågor eller funderingar om brevets innehåll så föreslår jag att du ringer och frågar Skatteverket omgående så kan de förklara ytterligare.

Lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92043)