Skatt på arv från utlandet.

2015-10-30 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej! Min hustru har ärvt sin mamma i Sydostasien och planerar att föra över 1 miljon kronor till ett bankkonto i Sverige. Inte finns det väl risk för att detta måste beskattas i Sverige?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen framgår att förvärv genom arv är skattefria i Sverige. Detta gäller även arv från utlandet. Din hustru behöver således inte betala någon skatt på arvet från hennes mamma. Mot bakgrund av att det rör sig om ett betydande belopp, 1 mkr, skulle jag dock kunna tänka mig att ni kommer bli kontaktade av banken med anledning av överföringen. Banken kan tex ha frågor om var pengarna kommer ifrån. Ni kommer dock inte behöva betala någon arvsskatt.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (102)
2020-09-26 Kan arvsskatten återinföras?
2020-09-26 Skatt på utländsk fastighet som erhållits genom ett testamente?
2020-08-29 Vilket lands lag gäller vid arvutdelning?
2020-07-19 Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

Alla besvarade frågor (85634)