Skatt och förskott på arv av fastighet

Hej!

Min far har en fastighet, ett torp i skogen, som är i såpass dåligt skick att han vill bli av med det "bara han slipper betala för det".

Jag kan tänka mig att ta över det med planen att fixa i ordning det en aning för att sedan sälja det.

Har dock väldigt dålig koll på det mesta kring sådant här, men vad jag förstår blir det i alla fall ingen skatt för varken honom eller mig att betala oavsett om han ger mig det som gåva eller som förskott på arv?

Om jag får det som gåva får jag sedan betala försäljningsskatt när jag säljer det, baserat på något taxeringsvärde, om jag förstått rätt?

Om jag får det som förskott som arv, kommer jag då bli skyldig mina halvsyskon på min fars sida del av vad jag tjänar på försäljningen vid bodelning efter min far? Är det något annat vi skulle behöva ha i åtanke angående det alternativet?

Mycket tacksam för svar, det finns mycket att läsa på nätet om detta men inte helt lätt att bli klok på själv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skattefrågan

Precis som du skriver utlöses inte någon beskattning vid gåvotillfället av fastigheten, detta framgår av 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1). Istället kommer du bli beskattad vid försäljningen och man ska då beräkna din försäljningsvinst. Försäljningsvinsten beräknas som huvudregel att man minskar den inkomst du får av försäljningen med dit omkostnadsbelopp, de utgifter du haft för att förvärva och bibehålla fastigheten, enligt 44 kap. 13 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1). Vid gåvor och arv finns normalt ingen förvärvskostnad och då använder man en regel som finns i 44 kap. 21 § IL som anger att du kommer träda in i överlåtarens skattemässiga ställning. Detta innebär att du den förvärvskostnad som din far hade ska du nu använda för att beräkna din skatt på. Taxeringsvärdet är relevant om fastigheten var förvärvad innan 1952 enligt 45 kap. 28 § IL.

För fastigheter finns specialreglerat vilka utgifter man får dra av och hur stor andel av vinsten som man ska skatta på i 45 kap. IL.

Arvsfrågan

Förskott på arv är reglerat i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB), i 6 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) anges en huvudregel att vad en arvlåtare ger sina barn ska anses vara ett förskott på arv. Denna huvudregel kan brytas om din far vid gåvotillfället visar att det inte ska anses vara ett förskott på arv, till exempel med ett skriftligt dokument.

Om fastigheten anses vara ett förskott på arv finns ingen skyldighet för dig att betala tillbaka en vinst enligt huvudregeln i 6 kap 4 § ÄB, på samma sätt som i 1 § kan man göra avsteg från huvudregeln. Det man istället gör med ett förskott på arv är att man räknar av på din arvslott. Exempel om fastigheten var vid gåvotillfället värd 50 000 kr och vid din faders död finns 100 000 kr att dela med dina syskon, (Jag räknar som om du har två syskon) kommer följande hända. Man lägger till gåvans värde med egendomen i boet och fördelar ut egendomen. Varje syskonen får då 50 000 kr men efter som du redan fått 50 000 kr i förskottet får du i exemplet ingenting.

En annan sak att tänka på är reglerna om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB. Den innebär att i vissa fall kan en gåva gå åter om den är att jämställa med ett testamente som inskränker laglotten. Exempel på detta är om din far skulle ge dig fastigheten på dödsbädden eller ange att han endast ger dig äganderätten till fastigheten men behåller nyttjanderätten och ger dig nyttjanderätten vid sin död. I bägge fallen kan gåva isåfall gå åter enligt 7 kap. 4 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob PeräRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”