Skatt beträffande förlikningsavtal?

2021-03-28 i Avdrag
FRÅGA
Hej!Dn lång historia kort...Jag och min sambo var i en rättegångstvist mot ett stort byggbolag där vi tillslut kom överens om en förlikning. Vi fick därmed betala vår advokat samt en förlikningssumma skedde till bolagets favör. Kan jag dra av någonting här på skattedeklarationen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och din sambo har rätt att dra av rättegångskostnader (ombudskostnader och förlikningssumma) i era skattedeklarationer.

I vissa fall kan man ha rätt att göra ett avdrag i sin deklaration för kostnader - när det handlar om dom i domstol, förlikningsavtal vid en skiljedom och om processen lösts innan den gått till domstol.

Huvudregel är att man får göra avdrag för utgifter man haft för att förvärva och bibehålla inkomster samt om det funnits en skälig anledning att driva processen (12 kap 1 § IL). Däremot finns en förbudsregel som innebär att avdrag inte får göras för personliga levnadskostnader (9 kap. 2 § IL).

Det framgår inte tillräcklig information i frågan för mig att göra en god bedömning. Men som jag förstår det verkar det som att era kostnader inte kommer från en process om att förvärva eller behålla intäkter, utan snarare avser privata kostnader. Om kostnaderna faller under personliga levnadskostnader kan ni inte dra av någonting i era skattedeklarationer.

Är du osäker på vad som gäller i ert fall råder jag dig att kontakta Skatteverket. De kommer att inhämta och gå igenom all relevant information som behövs, och därefter göra en bedömning av rätten till avdrag utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (110)
2021-04-10 Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen
2021-03-30 Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?
2021-03-30 Medges avdrag för dubbel bosättning när den tidigare bostaden hyrs ut i andra hand?
2021-03-28 Skatt beträffande förlikningsavtal?

Alla besvarade frågor (91322)