skänka fritidshus som gåva till ett av barnen

2020-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar vill göra sig av med fritidshuset och av tre helsyskon är endast jag intresserad av att överta huset. Mina föräldrar har inget vinstsyfte utan kan tänka sig att ge bort huset som gåva, sålänge det blir rättvist mellan oss tre syskon. Jag har pengar och har inget emot att köpa huset, men vi vill förstås helst inte behöva betala en massa skatt och avgifter i samband med överlåtelsen om det kan undvikas. Hur går vi bäst till väga för att det ska bli rättvist och för att undvika trassel i framtiden vid uppdelning av arv? Vilka fördelar/nackdelar finns det med att avsluta affären genom köp/gåva/kompensation nu istället för att låta överlåtelsen vara ett förskott på arv? Taxeringsvärdet (omkring 1 miljon) är förmodligen avsevärt lägre än marknadsvärdet, men om jag har förstått det hela rätt så måste föräldrarna skatta för vinsten (som blir stor, de har ägt huset i 45 år) och jag måste betala stämpelskatt (1,5%?) för lagfart om jag köper fastigheten för en summa över taxeringsvärdet? Om köpesumman understiger taxeringsvärdet behöver föräldrarna inte betala någon skatt och jag behöver bara betala för exeditionsavgiften för lagfarten (825 kr?), stämmer det? Om föräldrarna istället skriver över huset på mig som gåva och anger att den inte ska betraktas som förskott på arv, kan jag då kompensera mina bröder med en pengagåva och gåvobrev med villkor att de avsäger sig anspråk på fastighetens värde vid arvsuppdelning, eller måste dessa pengar komma från föräldrarna?
SVAR

Hej!

Huvudregeln är att en gåva som en arvlåtare ger en bröstarvinge då arvlåtaren fortfarande är i livet anses utgöra förskott på arv. Undantaget är om det i exempelvis gåvobrevet föreskrivits annat, så som att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Detta framkommer av 6 kap. 1 § ärvdabalken.

Skänker dina föräldrar fritidshuset till dig kommer värdet av fritidshuset räknas av från din arvslott då era föräldrar avlider. Om värdet av fritidshuset överstiger din framtida arvslott är du inte skyldig att ersätta dina syskon för skillnaden, förutsatt att de fortfarande utfår sin laglott enligt 6 kap. 4 § ärvdabalken. Om värdet av sommarstugan däremot utgör så stor del av era föräldrars kvarlåtenskap att dina syskon inte utfår sin respektive laglott (hälften av arvslotten, i ert fall har varje syskon rätt till en sjättedel av föräldrarnas kvarlåtenskap som sin laglott) ska gåvans värde jämkas så att de kompenseras enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. I praktiken löses detta genom att du ersätter dina syskon med pengar eller genom att de får en andel av sommarstugan vid eller efter arvskiftet.

Gällande unvikandet att betala skatt så krävs det att fritidshuset skänks bort i gåva. Vill man ha ersättning för huset så gäller det som du säger enligt huvudsaklighetsprincipen att en fastighet som ges bort i gåva mot ersättning under taxeringsvärdet i helhet ses som gåva och därmed kommer att vara skattefri. läs mer om detta på skatteverkets hemsida, här.

Alternativa lösningar på ert problem:

1. Den lättaste lösningen är att dina föräldrar ger dig fritidshuset som ensam gåvomottagare med en föreskrift i gåvobrevet om att det inte ska vara förskott på arv. I den lösningen är fortfarande du fri att ersätta dina syskon för deras andelar på det sätt som ni tycker är bäst.

2. Om ni får fritidshuset gemensamt kan du antingen köpa dina syskons delar, genom ett vanligt köp av fastigheten, eller så kan de skriva över sina delar på dig (gåva). Om de ger sina delar i gåva till dig kan de inte sedan säga att det var ett förskott på ditt arv. Dock finns det en del praktiska aspekter och formkrav för överlåtelsen av fastigheter. 4 kap 1 § jordabalken.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1198)
2021-03-02 Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?
2021-03-02 Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?
2021-02-28 Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?
2021-02-28 Kan man ge gåva till barnbarn utan att det presumeras vara förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89851)