Skall vid bodelning värden för hobbyverksamhet undantas bodelning?

2020-08-09 i Bodelning
FRÅGA
Min son har stort fotointresse därmed dyra kameror o objektiv men har det som hobby då hans proffesionellt är läkareSkall vid bodelning värden för hobbyverksamheten undantas bodelningenOm inte kan han begära att utrustningen delas o var och en får avyttra sin del
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Äktenskapsbalken (Äktb) eller sambolagen (SL)

Gällande regler är annorlunda beroende på vad för sorts förhållande din son är i. Är han gift gäller äktenskapsbalken och är han sambo så är det sambolagen. Jag redogör nedan för de regler som gäller för båda.

Äktenskapsbalken
Huvudregeln vid bodelning om man är under ett äktenskap är att allting är giftorättsgods, det vill säga, allting ska delas lika vid en bodelning, 7 kap 1§ Äktb. Oavsett om egendomen härrör från en hobby eller från något annat. Enda sättet man kan separera egendom från en bodelning är om det är så kallad "enskild egendom". Att göra egendomen enskild kan göras på flera sätt, som t.ex gåvobrev där det står att gåvan ska vara enskild egendom. Det kan även vara ett arv där det står klart och tydligt att arvet ska vara enskild egendom, se 7 kap 2§ Äktb där en uttömmande lista räknas upp på hur egendom kan bli enskild. Det kan även vara så att man får ett arv som är enskild egendom, som man i sin tur säljer och får kontanter, detta blir också enskild egendom om man skiljer dessa pengar åt och inte blandar det med giftorättsgods. Detta gör man genom att t.ex skapa ett separat bankkonto som härrör från försäljningen av enskild egendom. Dock har han rätt att få kamerorna på sin bodelningslott, se 11 kap 7§ Äktb.

Svaret på frågan om han är under äktenskap är därmed följande: Han får inte separera kamerorna från giftorättsgodset om det inte är enskild egendom. Han har dock en rätt att få kamerorna på sin andel i bodelningen (bodelningslott). Om det är så att han måste "ge" något till sin hustru så kan han välja vilken egendom han ska ge. Väljer han att ge en kamera så behöver han inte sälja den innan.

Sambolagen
Huvudregeln i sambolagen är att det är endast sambornas gemensamma bohag och bostad som ska vara en del av bodelningen, 3-5 §§ SL. Detta är bostad eller bohag som de har köpt med avsikt att använda detta tillsammans, t.ex möbler, diskmaskin, tvättmaskiner, vitvaror och andra lösöre i bostaden. I 7 § SL så ska egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte ingå i bodelningen.

Svaret på frågan om han är sambo med någon är därmed följande: Han har rätt att separera kamerorna från bodelningen.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2716)
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?
2021-01-22 Kan jag göra så att mina egna sparpengar inte ingår i en bodelning?
2021-01-21 Vilket värde har en hyresrätt i bodelningen?

Alla besvarade frågor (88430)