Skall enskild egendom som förbrukats ändå tas med i bodelningen?

2019-02-15 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag har ärvt min mamma enligt testamentet var arvet min enskilda egendom. Mina syskon och jag sålde fastigheten vi ärvde tillsammans och vi delade sedan på vinsten. Nu ett år senare ska jag och min man skiljas. Pengarna som jag ärvde har vi använt gemensamt i vår relation, ska jag vid bodelningen ta upp de pengarna som min enskilda andel, även fast de inte rent fysiskt finns kvar på banken?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag har lite svårt att förstå vad du menar när du frågar om pengarna skall tas upp som din enskilda andel, fastän de inte rent fysiskt finns på banken. Jag utgår därför ifrån att du undrar om du, eftersom pengarna har brukats gemensamt i er relation, har rätt till någon form av ersättning för detta.

I bodelning ingår inte enskild egendom, och pengarna du fick från försäljningen är enskild egendom

Bestämmelser om bodelning finns i äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB).

Enbart egendom som är giftorättsgods skall ingå i en bodelning. Detta framgår av 10 kap 1 § ÄktB. Såsom enskild egendom räknas egendom som är enskild på grund av förordnande i testamente, samt vad som trätt i stället för sådan egendom (s.k surrogat). Detta framgår av 7 kap 2 § första stycket tredje och sjätte punkten ÄktB. Pengarna du och dina syskon fick när ni sålde fastigheten, är sådant surrogat som enligt lagen är enskild egendom.

Om du hade haft kvar pengarna, skulle de alltså överhuvudtaget inte ingå i bodelningen.

Har du köpt egendom för pengarna är denna enskild, och skall tas upp i bodelningen. Men har pengarna förbrukats på annat sätt, så är det borta, och du har inte rätt att ta upp någon egendom som enskild i bodelningen

Av din fråga framgår emellertid att du förbrukat pengarna gemensamt i er relation. Vad som avses med detta är inte helt klart. Om du använt pengarna för att köpa egendom som ni använde gemensamt, så är denna egendom också att anse som surrogat enligt 7 kap 2 § ÄktB. Den skall då tas upp på din sida i bodelningen, som enskild egendom.

Om du däremot spenderat pengarna på exempelvis resor eller biobesök, eller andra "upplevelser", som ni avnjutit tillsammans, så är pengarna förbrukade, och inget har trätt i deras ställe. Du skall då inte heller ta upp någon egendom som enskild i bodelningen. Du har med andra ord inte rätt till någon ersättning, enbart för att sättet pengarna förbrukats kommit er båda till godo. Samma sak gäller om du använt pengarna till att förbättra ert giftorättsgods.

En speciell problematik uppstår ifall du och din make köpt egendom gemensamt, varav du köpt en del med pengar som är enskild egendom, och din make en annan med pengar som är giftorättsgods. Denna situation har debatterats i juridisk doktrin, och det finns ingen tydlig konsensus hur den bör hanteras. Utan att veta exakt om denna situation är vid hand i ditt fall, tänker jag dock inte gå in närmare på detta.

Sammanfattning

Pengarna från fastighetsförsäljningen är enskild egendom. Du har berättat att du förbrukat pengarna. Har du förbrukat dem genom att köpa annan egendom, är denna egendom att betrakta som "surrogat" till den ursprungliga fastigheten, och således enskild egendom. Du skall då ta upp den i bodelningen. Men om du istället spenderat pengarna på gemensamma äventyr och upplevelser, så är pengarna förbrukade. Du skall då inte ta upp dem i bodelningen, och du har inte heller rätt till någon ersättning enbart för att de använts för gemensamma ändamål.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag missförstått dig, eller om du har fler funderingar, är du välkommen att ställa fler frågor i likhet med den du just ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2591)
2020-08-14 Kan man klandra eller jämka en bodelning efter fem år?
2020-08-13 Sambolagen och reglerna kring samboegendom
2020-08-12 Kan bodelning förrättas under betänketid?
2020-08-12 Bodelning under bestående äktenskap

Alla besvarade frågor (82781)