Skäliga villkor?

2016-09-30 i Avtal
FRÅGA
Jag hade bokat en ospecificerad tid nästföljande dag för kontroll/service av bromsar på min bil, och avbokade tiden kl.16 dagen innan servicen (skulle enligt villkor ske före kl 12). Verkstaden kräver 1 000 kr i avbokningsavgift samt full ersättning för de reservdelar man antog skulle användas vid servicen. Är detta juridiskt skäligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande avbokningsavgiften på 1000 kr måste det anses som ett skäligt villkor eftersom du genom att boka in tiden ingick ett avtal med verkstaden och sedan frångick det genom att avboka. Jag antar att du kände till det avtalsvillkoret innan. Däremot finner jag det märkligt att de kräver ersättning för reservdelar som de eventuellt skulle ha använt. Om du innehar någon form av specialbil och låtit verkstaden beställa dessa reservdelar i förväg skulle det möjligen kunna ses som ett rimligt villkor, men då ska du också ha varit informerad om detta villkor i förväg! Jag känner inte till samtliga detaljer kring avtalets ingående, men utifrån den information som jag kan utläsa i din fråga kan verkstaden inte kräva ersättning för reservdelarna på grund av att det inte var del i ert avtal.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig i framtiden!

Allt gott!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88421)