Skälig misstanke och narkotikabrott

2019-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej jag har en fråga . Jag fick hem ett brev från polisen där det står att jag är skälig mistänkt för narkotika inehav . Jag har absolut inte hållt på med narkotika . Eller blivit tagen med sånt . Jag lånade ut min mobil till en kille där jag borde för 9 månader sen några gånger för han skulle ringa eller smsa sin pappa . Jag har barn samt har haft mitt körkort nu i 3 år . Jag är orolig att de ska döma mig för något som jag inte har en anning om . Snälla ge mig lite info om vad de kan göra mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

För att du ska kunna dömas till straff för ett brott krävs att du begått en brottslig handling enligt lag och att man kan bevisa att du haft uppsåt till att begå brottet. Det krävs även att inga ursäktande eller rättfärdigande omständigheter aktualiseras enligt brottsbalken 1 kap 1-3 §§, och 24 kap. Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och innehav av narkotika finns i 1 § 6 punkten NSL.

Straffskalan för brottet är fängelse i högst tre år och om brottet är ringa kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse på mellan två och sju år. ( 2 § och 3 § NSL) Hur grovt ett narkotikabrott är bedöms främst baserat på mängden narkotika som den misstänkte innehar. En person som tidigare inte har straffats döms vanligen till mildare straff än fängelse om inte brottet är grovt. Det är vanligt med böter, korta fängelsestraff, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Om en misstänkt döms för ett brott tas det även hänsyn till andra omständigheter i det enskilda fallet när man bestämmer påföljd för brott. Det kan röra sig om förmildrande eller försvårande omständigheter m.m.

Vid skälig misstanke finns det bevis eller fynd av lika som knyter gärningsmannen till brottet. Det är således en starkare misstanke om att personen i fråga har begått brottet. Det är omöjligt för mig att säga om polisen har förväxlat dig med någon annan person eller om personen du bodde hos tidigare har gjort något brottsligt som nu implicerar att du har begått en brottslig gärning.

Mitt råd är att du anlitar en brottmålsadvokat, du kan kontakta Advokatsamfundet om du behöver hjälp att hitta en advokat. Om polisen kallar dig till förhör kan du begära att få en offentlig försvarare eller privat anlitad advokat under förhöret, du har ingen skyldighet att svara på polisens frågor och du har rätt att ha med en advokat. En brottmålsadvokat kan även hjälpa dig med strategier för att hantera polisen eller företräda dig vid eventuell rättegång.

Du kan ringa polisen och ta reda på mer information om varför du är misstänkt, men det är inte säkert att de lämnar ut information om en pågående förundersökning. Troligen pågår polisens utredning fortfarande och du kommer troligen att finnas kvar som misstänkt i deras register, under tiden som polisen utreder fallet. Om polisen slutar att misstänka dig ska du tas ur misstankeregistret.

Om du inte har begått något narkotikarelaterat brott blir det svårt att döma dig för brott. Åklagaren måste bevisa att du har begått ett brott och bevisa att du haft uppsåt till att begå brottet, vilket framstår som svårt i ditt fall. Inga rättfärdigande eller ursäktande omständigheter får aktualiseras. Det måste dessutom vara ställt utom rimligt tvivel att du är skyldig till ett brott för att kunna döma dig till straff.

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (338)
2019-08-24 Resa till USA dömd för narkotikabrott
2019-08-02 Vad händer om man åker fast för innehav av cannabis?
2019-07-31 Kan man bli av med körkortet pga ringa narkotikabrott?
2019-07-31 Fick lämna polisstationen utan att lämna urinprov- kan de höra av sig flera månader senare?

Alla besvarade frågor (72228)