Skälig hyreshöjning?

2016-07-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!När vi skrev kontrakt med vår hyresvärd står det i kontraktet att hyran är 5000 kr och att hyran kommer att höjas 500kr/ månad en gång i halvåret tills hyra når 6500kr, då kommer den inte att höjas på ett tag. Vi har ju skrivit på kontraktet, men man blir efterklok... Får en hyresvärd skriva ett sådant kontrakt? Kan vi motsäga oss det trots att det har gått 2 år?Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det vanligaste brukar vara att hyran höjsen gång per år, men ibland med andra tidsmellanrum. Hyreshöjningen ska vara ”skälig”.

Eftersom du har godkänt hyreskontraktet ärdet svårt för mig att avgöra om skulle kunna få någon hyresreduktionretroaktivt. Det du kan göra är att kontakta Hyresgästföreningen för att tareda på om höjningen är skälig och vad som i ett sådant fall skulle kunna talaför en hyresökning på totalt 1500 kronor. Hyresvärden kan inte höja hyran hur mycketsom helst.

I detta fall har ni skrivit ett kontakt ochkommit överens om hyreshöjningen. Enligt 12 kap.54 § jordabalken (JB) ska hyresvärden skriftligen meddela dig om hon/han villatt hyresvillkoren ska ändras. Om man inte kommer överens ska hyresnämnden kontaktas.Du kan då göra en ansökan om ändring av villkoren.

Det är alltså upp till hyresnämnden attkomma fram till om den hyra som föreslagits, eller som du faktiskt har, ärskälig. Vid en skälighetsbedömning görs bland annat en jämförelse med andra lägenhetersom med hänsyn till bruksvärdet anses vara likvärdiga. Detta kan du läsa om i12 kap. 55 § JB. Anledningen till att denna bestämmelse finns är för att skyddahyresgäster mot hyreshöjningar som är oskäliga.

Lycka till! Jag hoppas att du har fått svarpå din fråga.


Med vänlig hälsning

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?