Skälig hyra?

Har upptäckt att vi i 7 månader sedan inflytt betalt 1435 kr (16%) mer i hyra för en 4:a på 90 kvadrat än våra närmsta 3 grannar med exakt samma lägenhet. När skälighetsbedömning görs, prövar man då bara jämfört med lägenheter med liknande bruksvärde i ett större motsvarande område? I så fall ligger vi på normal hyra, ev. bortsett från rejält eftersatt underhåll i vår slitna lägenhet. Kan skäligheten på hyran jämföras endast mot dessa tre grannar på samma gata i en prövning i hyresnämnden? Hyresvärden säger att det är de andra som har för låg hyra. (Förhandlingsordning finns ej.) Kan vi få hyra tillbaka i tid om vi får rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första jag vill påpeka är att svaret kan variera beroende på om du hyr din lägenhet i andra hand eller i första hand. Jag tolkar din fråga som att du har ett förstahandskontrakt.

Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek ska hyran enligt 12 kap. 55 § Jordabalken (JB) fastställas till ett skäligt belopp. Hyran får inte vara betydligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.

Jämförelsen görs i fösta hand med lägenheter på samma ort och i andra hand med lägenheter på orter i närheten. För att bedöma om lägenheterna är jämförbara tittar man även på lägenhetens storlek, dess modernitetsgrad och planlösning. Utöver det beaktas även husets egenskaper såsom tvättstuga, hiss, garage och ljudisolering. Vidare beaktas husets läge och närhet till kommunikationer och affärer. Vilket betyder att lägenheterna du anger i frågan bör fungera som jämförelselägenheter.

För att anses som skäligt får hyran som sagt inte vara "påtagligt större" vilket innebär att en felmarginal på cirka 3-5 % kan vara okej.

Om du vid prövning av hyresnämnden får rätt ska hyran sättas ned till det belopp som anses skäligt och dessutom ska hyresvärden betala tillbaka det som du betalat över det skäliga beloppet (12 kap. 55 e § JB.)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000