Skälig bindningstid?

2016-05-19 i Avtal
FRÅGA
Kan man säga upp gymavtal, då man skrev på det. Inte hade sovit på 28 timmar och trodde det var 12 månader och inte 36? Blev även pålurad personlig träning som är 700kr extra varje månad
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Du vill dra dig ur ett avtal som du har skrivit på med hänvisning till att du upplever att de lurat dig då du missförstått avtalsvillkoren. Som huvudregel gäller att alla ingångna avtal ska hållas, men det finns en del regler som gör att man ibland kan dra sig ur. Eftersom du skriver att du har skrivit på avtalet så antar jag att du skrev under ett skriftligt avtal som gymmet tillhandahöll. Om du har haft möjlighet att läsa genom avtalet men inte gjort så, eller varit slarvig vid läsningen, kan du inte få avtalet uppsagt innan uppsägningstiden på den grunden, det är så att säga ditt eget fel att du missförstått avtalet. Om det uttryckligen står 36 månader i avtalet blir det svårt för dig att påstå att du missförstått avtalet, eftersom det är väldigt tydligt på den punkten.

Däremot kan eventuellt tyckas att uppsägningstiden är oskäligt lång, och här blir den allmänna regeln i 36 § avtalsalgen aktuell. Den anger nämligen att avtalet kan jämkas om det är oskäligt med hänsyn till innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, ändrade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Att jämka ett avtalsvillkor innebär att det ändras till någonting annat som anses mer rimligt. I ditt fall skulle det kunna innebära att en bindningstid på 36 månader är oskäligt lång.

Det finns ingen lagstiftning kring vad för bindningstid som är rimlig för olika sorters avtal, utan man får kolla i tidigare domstolsavgöranden för att få en bild av rättsläget. Vad jag vet har inte bindningstiden för just gymkort varit uppe i domstol, men i ett fall från 2015 (MD 2015:5) ansåg Marknadsdomstolen att en bindningstid på 36 månader var ogiltig när det gällde en spärrservice för nycklar. Bolaget i det målet förbjöds därför att använda sig av längre bindningstider än 12 månader. När man bedömer tvister mellan en näringsidkare och en konsument finns det många principer som talar för att ge konsumenten rätt, eftersom det är en svagare part. En lång bindningstid anses typiskt sett vara dålig för konsumenten. Även om det är svårt att dra några långtgående slutsatser av Marknadsdomstolens dom så låter 36 månader som en oskäligt lång bindningstid, och du bör därför kunna få den jämkad till 12 månader.

Vad gäller den personliga träningen så beror det självklart helt på hur det framstod i avtalet, så det är svårt att säga någonting om. Om du vill kan du kommentera nedan så ska jag försöka hjälpa dig om du har ytterligare funderingar!

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Skev på en beställningsbekräftelse om fiberanslutning hos ip-only den 14 nov 2016. Har ej hört något sedan dess. Priset är 19900:- försöker att säga upp avtalet men det går bara titt viss del. För att stryka det skall de ha 6900:-. Kan en firma få dra ut på tiden så mycket. Finns ej något dato när det ska vara färdigt.. Vi tror inte det blir inom detta året häller. Vill att ni förklarar hur det kan vara så mot privatpersoner. Vi är nu 79 år får se vem som kommer först i jorden fibern eller vi. Med vänlig hälsning: Göran Kjellgren
2019-01-14 14:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1363)
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?
2020-10-21 Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (85243)