Skälet till avskaffandet av omyndigförklaring

2017-09-08 i God man
FRÅGA
Varför upphävdes lagen om omyndighetsförklaring?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Omyndigförklaring innebar att den som fyllt 18 år skulle förklaras omyndig om personen på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag var ur stånd att vårda sig eller sin egendom, om det inte var tillräckligt att förordna en god man.

Institutet omyndigförklaring avskaffades år 1989 och ersattes av förvaltarskap. Skälen var bland annat att omyndigförklaring innebar ett allvarligt ingrepp i en persons liv. Den omyndigförklarade förlorade inte bara rätten att bestämma över sina ekonomiska angelägenheter, utan även rösträtten i allmänna val. Att vara omyndigförklarad kunde även uppfattas som nedvärderande - både av den omyndige själv och dennes omgivning. Sammanfattningsvis fann man att omyndigförklaring innebar alltför stora inskränkningar i personens liv och att åtgärden kunde försvåra social anpassning.

Huvudregeln är att behov av hjälp i personliga eller ekonomiska angelägenheter alltid ska tillgodoses genom den minst ingripande åtgärden. Man utvidgade därför godmansinstitutet och införde förvaltarskap. På så sätt behåller man bland annat sin rösträtt. Idag gäller att om ett förordnande om god man är otillräckligt ska en förvaltare förordnas istället.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hanna Lindsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97624)