FrågaFAMILJERÄTTGod man08/09/2017

Skälet till avskaffandet av omyndigförklaring

Varför upphävdes lagen om omyndighetsförklaring?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Omyndigförklaring innebar att den som fyllt 18 år skulle förklaras omyndig om personen på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag var ur stånd att vårda sig eller sin egendom, om det inte var tillräckligt att förordna en god man.

Institutet omyndigförklaring avskaffades år 1989 och ersattes av förvaltarskap. Skälen var bland annat att omyndigförklaring innebar ett allvarligt ingrepp i en persons liv. Den omyndigförklarade förlorade inte bara rätten att bestämma över sina ekonomiska angelägenheter, utan även rösträtten i allmänna val. Att vara omyndigförklarad kunde även uppfattas som nedvärderande - både av den omyndige själv och dennes omgivning. Sammanfattningsvis fann man att omyndigförklaring innebar alltför stora inskränkningar i personens liv och att åtgärden kunde försvåra social anpassning.

Huvudregeln är att behov av hjälp i personliga eller ekonomiska angelägenheter alltid ska tillgodoses genom den minst ingripande åtgärden. Man utvidgade därför godmansinstitutet och införde förvaltarskap. På så sätt behåller man bland annat sin rösträtt. Idag gäller att om ett förordnande om god man är otillräckligt ska en förvaltare förordnas istället.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hanna LindstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000