Skäl till ensam vårdnad

2020-03-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga gällande vård av barnet.Jag har en son som är 6 år gammalt jag och hans pappa bor inte ihop.Barnet bor under vecka med pappa men jag brukar hämta barnet från skolan på fredagar eller ha sonen på helgen från lördag till söndag. Hans pappa säger att han vill gå till domstolen och få ensam vårdnad på grund av att han har barnet under vardagen. Då min fråga är om det är möjligt att han ska få ensam vårdnad på grund av det eller inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring vårdnad finns i 6 kap föräldrabalken (FB).

Barnets bästa är avgörande för vårdnaden

Vem som ska ha vårdnaden om ett barn avgörs efter vad som anses vara bäst för barnet (6 kap 2 a § FB). Vad som är det bästa för barnet är olika från situation till situation. I bedömningen tar man bland annat in barnets egna vilja, barnets rätt till bra kontakt med båda föräldrarna och hur hemförhållandena ser ut.

Utgångspunkten är gemensam vårdnad

Man utgår från att det bästa för barnet är gemensam vårdnad så att barnen får bibehålla en stark relation till båda föräldrarna. Det är endast i undantagsfall som en förälder tilldelas ensam vårdnad. Vad som kan utgöra skäl till ensam vårdnad är samarbetsproblem mellan föräldrarna gällande frågor om barnet (6 kap 5 § FB). Problemen behöver dock vara av allvarlig art. En konflikt av övergående natur är till exempel inte tillräckliga skäl för att ändra vårdnaden från gemensam till ensam (NJA 2007 s.382).

Ett annat skäl till ensam vårdnad är om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller på annat sätt brister i omsorgen på ett sätt som innebär en bestående risk för barnets hälsa eller utveckling (6 kap 7 § FB).

Vad jag kan utläsa ur din fråga finns ingenting som tyder på att vårdnaden inte bör vara gemensam. Det är därför mycket osannolikt att du skulle förlora vårdnaden endast på grund av att pappan har barnet under vardagarna.

Samarbetssamtal

Om ni inte kan komma överens gällande vårdnaden om sonen är mitt råd att ni vänder er till familjerättsenheten i er kommun. De lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning i frågar om vårdnad, boende och umgänge. Där erbjuds även så kallade samarbetssamtal, där du och pappan tillsammans med en oberoende part kan diskutera frågan. Dessa samtal är kostnadsfria.

Sammanfattning

Eftersom jag inte vet exakt hur er situation ser ut är det svårt för mig att svara på ifall din sons pappa kan få ensam vårdnad eller ej. Det är dock mycket osannolikt att han skulle få ensam vårdnad endast för att han har barnet under vardagarna, men avgörande är som sagt vad som är bäst för er son.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84350)