Skäl för uppsägning av lokal

2015-04-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande uppsägning för avflyttning från lokal. Det som i lag gäller är att det i uppsägningen angivna uppsägningsskälet är det som gäller och får inte ändras. I min uppsägning står det.Lokaluppsägning och meddelande enligt 12 kap 58 paragrafen jordabalken. Avser avflyttning.Under meddelande står det: Uppsägningen avser avflyttning. Anledningen till att förlängning vägras är följande: Utväxlat hyreskontrakt föreskriver att ni skall bedriva................ i er lokal. Ni har under en längre tid inte bedrivit någon verksamhet i lokalen och eftersom fastigheten är frivilligt registrerad för mervärdesskatt medför den uteblivna verksamheten att er hyresvärd riskerar att nekas avdragsrätt för den driftsmoms som belöper sig på lokalen.Vad i denna text är själva uppsägningsskälet? Hälsningar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller hyra så görs skillnad på exempelvis bostadslägenhet och lokal, se 12 kap. 1 § Jordabalken. Att en lägenhet hyrs ut som lokal innebär att lägenheten ska brukas för näringsverksamhet, denna skillnad innebär även en skillnad i beskattning. Om hyresgästerna däremot inte använder lokalen i det syftet, utan exempelvis övervägande som bostad, så har hyresvärden egentligen inte rätt att åtnjuta eventuella skattelättnader, som exempelvis avdragsrätt för driftmoms. Att ni inte använder lokalen för det avsedda ändamålet är alltså det som anförs som skäl för uppsägningen.

Hyresvärden måste ange sakliga skäl för uppsägning av hyresavtalet. Enligt 12 kap. 23 § Jordabalken får lokalhyresgästen inte använda lokalen för något annat ändamål än det avsedda, om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Att hyresgästen ändrat inriktning på verksamheten, det avsedda ändamålet för lokalen, kan alltså utgöra sakliga skäl för uppsägning. Tillstånd att ändra inriktning ska dock lämnas om hyresgästen innehaft lokalen längre tid än två år och har beaktansvärda skäl för en ändrar användning. Det gäller också att hyresvärden inte har skäl att motsätta sig den. Med beaktansvärda skäl avses att hyresgästen kan förbättra det ekonomiska utbytet av sin verksamhet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81869)