Skäl för studieuppehåll

Hej!

Har en fråga avseende min dotter som går på ekonomprogrammet på Handels i Göteborg.

Efter ett års studier har hon fått ett internship och sökte därför studieuppehåll som hon fått avslag på, med motivering att hon klarat för få kurser.

Finns det stöd i lagen för detta beslut?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Hur jag tolkar frågan

Jag tolkar frågan som att din dotter velat ta ett uppehåll från studierna och ansökt om att efter uppehållet få påbörja programmet där hon slutade.

Studieuppehåll i lagen

Det som står om studieuppehåll i lagen är i första hand i högskoleförordningen (7 kap. 33 §). I paragrafens andra punkt står det en student får återuppta studierna efter ett studieuppehåll om det finns särskilda skäl.

I UHR:s föreskrifter preciseras detta sedan med att med särskilda skäl förstås sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, militärutbildning eller studentfackliga uppdrag (4 §). Praktiktjänst nämns inte som en sådan punkt.

Universitetet och högskolor kan ha ytterligare skäl än de ovan nämnda.

Ehuru finns det inget i lagen som ger din dotter rätt att ta studieuppehåll och sedan återuppta studierna, eftersom det avbrottet hon vill göra inte klassas som särskilda skäl.

Överklaga beslutet

Ni kan överklaga beslutet enligt 12 kap. 2 § p. 8 högskoleförordningen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo