Skäl för samtycke till uthyrning av bostadsrätt

2016-10-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag undrar om det är ett godtagbart skäl i allmänhet att fråga bostadsrättsföreningen om att få hyra ut sin bostadsrätt till en studerande eller annan person som är i behov av lgh (i sthlm) pga studier eller jobb och att man själv har möjligheten att bo hos ngn annan som inneboende under tiden? Förr behövde man beaktansvärda skäl för att hyra ut, numera endast skäl men inte vilket skäl som helst är ok. Ibland går det inte att hyra ut i andra hand pga bestämmelser från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Är det dock ett godtagbart skäl att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand till en behövande studerande eller person som fått jobb i sthlm och som är i behov av lgh? Det är ju som bekant stor bostadsbrist i sthlm och efterfrågan är ju därefter också.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

För andrahandsupplåtelse, såsom uthyrning av en bostadsrätt för självständigt brukande mot ersättning krävs styrelsens samtycke enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen (BrL) (1991:614) se här. Genom att begränsa uthyrningen så att det inte utgör självständigt brukande kan din skyldighet att hämta samtycke från styrelsen begränsas. För uthyrning till inneboende krävs nämligen i regel inget samtycke från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Huruvida bostadsrättsföreningen samtycker till en uthyrning av din bostadsrättslägenhet är upp till styrelsen att avgöra, huvudregeln som innebär att du är betalningsskyldig för bostadsrätten gentemot föreningen kan ge föreningen en viss säkerhet för sin fordran och därför lätta på kravet för samtycke. Sådana tillstånd brukar regleras i bostadsföreningens stadgar.

Du som bostadsrättsinnehavare ska i din ansökan hos styrelsen ange skäl till uthyrningen, till vem du vill hyra ut och den tänkta uthyrningstiden. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke eller har skäl för uthyrningen. Enligt 7 kap. 11 § BrL får du hyra ut din bostadsrätt även om styrelsen vägrar att ge sitt samtycke, om hyresnämnden lämnar tillstånd till uthyrningen. Tillstånd ska lämnas om du har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. För ett sådant tillstånd krävs godtagbara skäl såsom exv. att du inte kan bo kvar på grund av arbete i en annan ort eller liknande, kontakta hyresnämnden för vidare upplysning. Innan du hyr ut kan det dessutom vara nyttigt att se till att besittningsskyddet avtalas bort, den aktualiseras annars efter 2 års uthyrning efter vilken hyresgästen får möjlighet att bo kvar.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll