Skäl för omhändertagande av soc?

2020-12-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Min son blev orosanmäld till socialen av skolans kurator, skälen till varför är enligt både mig och min son rena påhitt. Men hur som helst blev min son så rasande av anmälningen eftersom han ansåg att kuratorn medvetet satt honom i trubbel för ingenting, så han gick till kuratorns kontor idag och gav *henne ett knytnävsslag i ansiktet samt bad henne ´´fara åt helvete`` hem till sitt hemland och stanna där med sin ´´jävla stenålders-släkt``, eftersom hon är från Turkiet, utöver det rev han också sönder viktiga papper på hennes skrivbord som han kastade på marken. Han vittnar efteråt till mig att kuratorn blev mycket rädd och nästan började gråta vilket han tyckte hon förtjänade. Jag gissar att kuratorn gjort en polisanmälan nu också. Så min fråga är, kommer denna incident påverka socialtjänstens beslut när de utreder orosanmälningen, och kommer jag att få tvingas ta något ansvar i detta? Jag visste om hans planer innan men stoppade medvetet honom inte, är det medhjälp till brott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om socialnämndens arbete och omhändertagande av barn hittar du i socialtjänstlagen (SoL) och lag om beredande av vård av unga (LVU).

Efter en orosanmälan har gjorts har socialnämnden en skyldighet att utreda ärendet (11 kap. 1-1a § SoL). Det verkar utifrån din fråga som att en utredning enligt 3 § LVU kommer inledas, då du inte verkar samtycka till vård av din son och det verkar vara så att det är din sons beteende, inte förhållandet i hemmet, som har orosanmälts.

Vid bedömningen om ett barn ska beredas vård enligt 3 § LVU ska alltså göras utifrån barnets beteende. Det gäller inte endast barnets beteende innan orosanmälan, eftersom det är det nuvarande behovet av vård som ska utredas. Därför kan den händelsen du beskriver tas i beaktning, trots att det skedde efter den officiella första orosanmälan från skolan.

Med tanke på att din son går i skolan utgår jag ifrån att han är under 15 år, vilket är gränsen för att bli straffmyndig. Är han under 15 kan han därmed inte dömas till brott, men ni kan bli ersättningsskyldiga för den skada han orsakat. I sådana fall kan du som vårdnadshavare bli ersättningsskyldig för den skada ditt barn orsakat (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Det bör även tilläggas att du har en skyldighet att ha uppsikt över ditt barn (6 kap. 2 § föräldrabalken).

Jag hoppas du fick svar på det du undrade!

Vänligen,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91357)