Skäl för enskild vårdnad

2016-01-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej jag har en dotter och har delad vårdnad. Min dotters mamma har inte jobbat i Sverige och har ingen inkomst. Hon bor i andrahand. Hon lever på minimum resurs, alltså blir det inga pengar över varje månad. Hon har ingen släkting har i sverige, hon är ensam. Jag jobbar och har inkomst och har bostad. Jag har min mamma och alla syskon i Sverige. Jag kan jobba minimum och umgås och ändå försörja mig och min dotter utan problem. Jag har t.o.m. oanvända pappa dagar.Så min fråga är kan jag få ensam vårdnad av min dotter på grund av detta? Eller vad är det mer som krävs?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad om barn regleras i 6 kap familjebalken (se här) (FB). I 6 kap 2a § FB betonas att barnets bästa ska vara utgångspunkten vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är också att det är bäst för barnet att ha så god kontakt som möjligt med båda sina föräldrar, och då anses gemensam vårdnad bäst kunna tillgodose detta.

Skulle en av eller båda föräldrarna vilja ändra i vårdnadsförhållandena ska enligt 6 kap 5 § FB hänsyn också tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Tidigare rättsfall (se till exempel NJA 1999 s. 451) har visat att det krävs stora samarbetssvårigheter mellan föräldrar för att man ska gå ifrån gemensam vårdnad, som anses vara det bästa för barnet.

Med hänsyn till det ovan sagda är det du berättar inte skäl nog för att få enskild vårdnad. Vad jag kan utläsa föreligger det inga samarbetssvårigheter och eftersom att det är i barnets intresse att ha god kontakt med båda sina föräldrar och det är barnets bästa som är avgörande blir det svårt att få ensam vårdnad på de grunder du nämner.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (758)
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?

Alla besvarade frågor (85162)