Skador orsakade av hund

FRÅGA
Hej om vår hund grävt sig ut från, ett egentligen stabilt och mycket säkert stängsel, och förorsakat en mindre trafikförseelse , vem är då ersättningsskyldig.? Hunden sprang på en 80-skyltad landsväg. Första bilen bromsade och bakomvarande bil stötte mycket lätt in i framförvarande bil. Inga inga personskador, inga plåtskador, ett litet färgmärke på första bilens bakre stötfångare. Föraren i bil 1 hävdar att stötfångaren sitter löst och ska polisanmäla händelsen.
SVAR

Vad säger lagen?

En hundägare har som huvudregel ett ansvar för samtliga skador som hunden vållar. Det heter att en hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Strikt ansvar innebär att hundägaren ska ersätta skadan som orsakats av hunden även om den brutit sig ur exempelvis säkra stängsel och det rör sig om en ren olyckshändelse att den sprang ut på vägen och därmed orsakade trafikskadorna. Detta kan utläsas ur 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.

Vad ska ersättas?

Skador på bilar anses vara sakskador. Det som kan inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och eventuell värdeminskning (alltså verkstadsreparation och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Alla kostnader för att åtgärda det som är ett resultat av den skada din hund vållat, ska som huvudregel ersättas då det rör sig om en sakskada.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?