Skador i lägenhet på grund av vattenläckage från taket i en BRF

2020-01-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Vi har fått en vattenskada i lägenheten som kommer ifrån taket, den har sedan gått genom grannarna övers lägenhet och sedan ner till oss. Skadan inne i lägenheten är stor och det kommer krävas mycket arbete i att täcka möbler, ta bort puts, måla om osv. Då skadan kommer ifrån taket och taket är föreningens ansvar känns de konstigt att vi ska behöva stå för kostnaden som den orsakat. Vad är det som gäller i ett sånt här fall? Jag har en kompis som hade liknade problem och hans föreningen betalade eftersom taket är föreningens ansvar. Tacksam för hjälp! Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga är även beroende av vad som står i din bostadsrättsföreningsstadgar, i denna framgår det hur fördelningen ser ut mellan föreningen och bostadsrättsinnehavare och vem som har ansvar för dessa frågor.

Det kan kortfattat sägas att det yttre rör föreningen och det inre rör bostadsrättsinnehavaren. För vattenskador som uppstår när vatten rinner in via taket är det vanligt att föreningen står för kostnaderna för reparation av taket och de skador som bostadsrättsinnehavaren får är något som denne själv får betala. Det ska dock nämnas att om föreningen varit oaktsam eller försumlig, det vill säga de vetat om denna skada men inte gjort något åt den kan föreningen bli ansvarig att även betala för skadorna i lägenheten. Det framgår av 7 kap 12 § bostadsrättslagen att bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick om inte annat bestäms av stadgarna. Men bostadsrättsinnehavaren ansvarar inte för exempelvis reparationer av ledningar för avlopp, värme osv, 7 kap 12 § bostadsrättslagen.

Sammanfattning

Alla dessa frågor som du har finns i föreningens stadgar. Därför kan jag inte ge dig något mer svar. Mitt tips till dig är att gå in och läsa dem noga. Det yttre tillhör föreningen, men det inre ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. För skador som sker via taket är ansvaret vanligtvis uppdelat mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren om det inte finns någon som kan hållas ansvarig för att denna varit försumlig.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll