Skador enligt hyreslagen

2016-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Har hyrt ut mitt hus. Hyresgästen har satt krukor utan fat på mitt parkettgolv som nu behöver slipas om. Fuktskadat. Hon har även satt upp köksskåp som hon sen tog ner och orsakade skador så köket behöver tapetseras om. Tapeten var drygt ett år gammal. Golvet hade repor men men var inte i behov av omslipning. Hyresgästen stannade ett år. Hur kan vi komma till ett beslut om hur mycket av hantverkarkostnaderna hyresgästen ska betala ? Skadorna är fläckvis men hela golvet behöver nu repareras.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Jordabalken (JB) 12:24 har hyresgästen en skyldighet att vårda huset väl. Denna plikt innebär att hyresgästen ska använda huset varsamt, se till att inga skador uppkommer samt att husets skick inte försämras. Om skador uppkommer genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för reparation (se JB 12:24).

Skador som uppkommer i lägenheten genom normal användning hör däremot inte till sådana skador som hyresgästen behöver ersätta. Det innebär att hyresgästen har rätt till att utsätta lägenheten för normalt slitage. Exempel på normalt slitage är hål/märken efter tavlor, hyllor och diverse möbler samt repor i golvet. Vad som utgör normalt slitage bedöms dock i det enskilda fallet men skadorna ska inte ha uppkommit p.g.a. hyresgästens vårdslöshet.

De skador som har uppstått i ditt hus, faller normalt inte under normalt slitage, varför en risk för ersättningsskyldighet kan uppkomma för hyresgästen. Hur kostnaderna ska fördelas mellan er, är något ni själva kan göra upp om. Skulle ni inte kunna komma överens om kostnadsfördelningen, kan ni vända er till domstol och få saken prövad där.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen, på telefon: 08-533 300 04 mellan måndag och onsdag kl. 10:00-16:00 eller via mail på info@lawline.se

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll