FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag08/09/2013

Skadeståndsskyldighet tipsbolag/enkelt bolag

Hej! Jag och mina kompisar har gjort ett tipssystem tillsammans på ca 100 rader. Varje vecka så är det jag som lämnar in raderna till tipset och vi är väl medvetna om att vi har ett sorts muntligt avtal, men förra veckan så glömde jag lägga in och registrera raderna. Vad händer om vi nu vinner utan att jag har registrerat raderna? Blir jag skyldig mina kompisar pengarna för att vi hade ett avtal att jag skulle lägga in raderna eller är det inget som händer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Precis som du skriver så har du och dina kompisar ingått ett muntligt avtal. Ni har närmare bestämt bildat ett enkelt bolag. Om inget annat har avtalats mellan er så är bolagslagens fjärde kapitel samt vissa bestämmelser i andra kapitlet tillämpligt på era inbördes förhållanden, se https://lagen.nu/1980:1102#K4

Om era rader skulle vinna utan att du har registrerat raderna så kan du bli skadeståndsskyldig gentemot de övriga bolagsmännen. Du kan alltså bli skyldig att betala dina kompisar upp till den summa som de skulle ha vunnit om du hade lämnat in raderna. Detta framgår av bolagslagen 2 kap. 14 §.

Det finns dock ett avgörande från Högsta domstolen som behandlar en situation som liknar din. I det fallet konstaterade domstolen att bolagsmannen som skulle ha lämnat in raderna visserligen hade orsakat skada för de övriga bolagsmännen. Domstolen tog dock hänsyn till de särskilda omständigheterna i fallet, bl.a. att inlämnandet av raderna skedde oavlönat och att det var fråga om en ren vänskapstjänst. Skadeståndet jämkades till noll. Avgörandet hittar du här: https://lagen.nu/dom/nja/1986s402

Hur din eventuella skadeståndsskyldighet skulle bedömas kan jag naturligtvis inte uttala mig om, men rent generellt kan det sägas att en domstol skulle beakta handlingens beskaffenhet (att det var fråga om ren glömska), skadans storlek samt övriga omständigheter (att det var fråga om en oavlönad vänskapstjänst).


Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?