Skadeståndsansvar vid skada vållad av katt

FRÅGA
Grannens utekatt smög in i min lägenhet och förstörde nyinköpt fåtolje värd 29995:-Jag och mina barn är allergiker. Vem är ansvarig för skadan och ersättningsskyldig?Mvh//Solo
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om ansvar för katt- och hundägare finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Huvudregeln enligt 1 § är att hundar och katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att djuren orsakar skador.

19 § i samma lag ställer upp ett strikt ansvar för skador orsakade av hund, dessa regler innebär att hundägaren är skadeståndsskyldig för skada orsakad av hund oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Någon sådan regel finns dock inte för katter.

Ett skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen kan dock fortfarande bli aktuellt. Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen krävs att en kattägare agerat uppsåtligt eller vårdslöst för att denne ska bli skadeståndsansvarig. Utifrån din fråga framstår det inte som att din granne har agerat direkt oaktsamt eller har brustit i sin uppsyn över katten. Viktigt att notera är att det även är du som har bevisbördan för detta. Därför bedömer jag att det kan bli svårt att få igenom ett skadeståndsanspråk.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma igen!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?