Skadeståndsansvar vid sambos förskingring?

FRÅGA
Min ex sambo förskingrade 97k från samfälligheten vi bodde i under mars förra året då han satt som kassör. I höstas tog förhållandet slut och han skrev över sin del av huset i ett gåvobrev för att sen dra till Thailand. Nu kräver samfälligheten mig på de pengarna han förskingrande från dem trots att jag inte ens vetat om det. Har de rätt att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om förskingring enligt Brottsbalken (BrB) 10 kap. 1 § föreligger så har din ex sambo gjort sig skyldig till ett brott, för vilket det finns straffansvar. Straffet för förskingring kan bli fängelse upp till 2 år, men beroende på omständigheterna i fallet i fråga så kan villkorlig dom bli aktuell. Även skadestånd kan bli aktuellt, vilket till bakgrund mot skadeståndslagen 2 kap. 2 § skulle innebära att han i så fall ska betala tillbaka hela det förskingrade beloppet.


Detta är dock inte din fråga. Din fråga rör huruvida du kan bli ansvarig för ditt ex handlande. Någon annan än personen som utför, förbereder, anstiftar eller på något sätt medverkar i brottets fullbordande kan inte dömas för någon annans gärning, vilket bland annat framkommer i BrB 23 kap. I och med att du inte vetat om att brottet skett så har du inte bidragit till brottet på något av de ovan listade sätten. Du kan därför inte stå till svars för din sambos åtaganden.


Även avseende skadestånds talan så säger skadeståndslagen 2 kap. 2 § att det är personen som vållat en ren förmögenhetsskada genom brott som skall ersätta skadan. Det finns här vissa undantag där en annan person än den som gjort sig skyldig till skadan måste betala. De avser i främsta rummet personer som gått i borgen för andra personers skulder, eller innehavit pant som kan tas i anspråk för att betala skulden. Dessa förutsätter att den skadeståndsskyldiga parten inte kan betala tillbaka skadeståndet. Om så är fallet så kan den betalande parten dock kräva tillbaka pengarna från den skadegörande parten. Jag anser dock att det inte finns något i de förutsättningar som angivits som tyder på detta. Samfälligheten bör därför inte kunna kräva dig på pengar för ditt ex skuld, utan de får vända sig till ditt ex för att få tillbaka sina pengar istället.

Jag hoppas detta besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (190)
2020-12-30 Vad kan man göra mer än att polisanmäla när någon vägrar att ge tillbaka ens hund?
2020-12-26 Vad kan jag göra om någon slängt mina saker?
2020-12-12 en vän har sålt min hund, vad kan jag göra?
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?

Alla besvarade frågor (88319)