Skadeståndsansvar och avsättande av styrelseledamot

2015-03-16 i Bolag
FRÅGA
HejVi har en styrelseledamot och liten aktieägare som aktivt motarbetar företaget och därmed övriga aktieägare.Majoriteten av aktieägarna 70% är överens och planerar att rösta bort personen från styrelsen i en extra bolagsstämma.Dock måste vi med omedelbar verkan få stopp på att personen kan agera som styrelsemedlem. Går det att få till ett sådant stopp?Vi är oroliga för att personen kan skada bolaget ännu mer innan vi får tillfälle att genomföra vår extra bolagsstämma.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 8:8 ABL är det bolagsstämman som utser styrelsen. Av 8:14 ABL framgår att ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om den som utsett ledamoten anmäler till styrelsen att uppdraget ska upphöra. Är den aktuella styrelseledamoten utsedd av stämman är det alltså endast stämman som kan avsätta denne. Rättsläget ser alltså ut så att ni är tvungna att vänta på extrastämman innan styrelseledamoten kan avsättas.

I den aktuella situationen kan det dock vara värt att uppmärksamma styrelseledamöters skadeståndsansvar vilket stadgas i 29:1 ABL. Enligt lagrummet är en styrelseledamot, som vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, skyldig att ersätta skadan.

Visserligen är det kostsamt och tidskrävande att föra en skadeståndstalan vid domstol men att informera den skadegörande styrelseledamoten om att detta finns som alternativ kanske kan få vederbörande att upphöra med handlandet fram till stämman då ett avsättande kan ske.

Med vänlig hälsning

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll