Skadeståndsansvar hos hundägare vid sakskada

FRÅGA
Min katt var utomhus när den blev attackerad av en kopplad kamphund och fick tassen väldigt skadad och det gick på närmre 10 000 för mig efter helgbesök hos veterinären. Var ej själv på plats när allt hände men enligt hundägaren kände sig katten trängd i en buske och fräste och gjorde utfall mot hunden (vilket jag lite tvekar till) men undrar om det ens gör någon skillnad för jag har läst att det enligt tillsynslagen § 19 alltid är hundägaren som är ansvarig för skador samt ersättning, har jag i denna situationen rätt att kräva att hundägaren står för veterinärkostnaden?Tack på förhand för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för skador orsakade av hundar

Enligt 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har en hundägare s.k. strikt ansvar för skador som orsakas av ägarens hund. Det innebär mycket riktigt som du säger att skadeståndsansvar ska ligga hos hundägaren, även om ägaren inte gjort något försumligt. Det kan däremot under vissa omständigheter spela roll hur skadan har uppkommit, eftersom ansvaret begränsas till "den typiska faran" (se NJA 1945 s 210 och NJA 1992 s 896). Jag utgår här från att hunden bet din katt direkt på tassen, vilket klart faller inom den typiska faran. Sammanfattningsvis verkar det vara tydligt att hundägaren är skadeståndsansvarig för skadan.

Ersättning för skadat husdjur

Skador på husdjur är juridiskt sett en sakskada. Av 5 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) framgår vidare vad ersättning för sakskada ska omfatta. I ditt fall ska ersättningen avse sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Det innebär i regel att ersättning utgår för det som är lägst mellan reparationskostnaden och kostnaden för att köpa en ny sådan sak. Eftersom det är billigare att köpa en ny katt än att vårda katten för 10 000 kr ska ersättningen enligt huvudregeln uppgå till kostnaden för en ny katt.

Det finns dock undantag till huvudregeln vad gäller husdjur. Enligt praxis erkänner Högsta domstolen att husdjur inte fullt ut kan likställas med annan egendom. Så länge veterinärinsatserna är välgrundade och kostnaderna inte överstiger de kostnader som en djurägare normalt kan antas vara beredd att betala kan du erhålla ersättning för veterinärkostnaderna (NJA 2001 s 65 I & II). Vid dessa fall kan skadelidande få ersättning fullt ut - även om veterinärkostnaderna klart överstiger djurens värde.

För att sammanfatta har du goda grunder för att erhålla 10 000 kr i skadestånd från ägaren. Jag skulle rekommendera att du först pratar med hundägaren direkt om skadeståndet innan du går vidare. Om ägaren fortfarande vägrar bör du kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp. Ett avslutande tips vore att samla på dig all bevis du har fått hittills.

Lycka till! Jag hoppas på en snabb återhämtning.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97582)