Skadeståndsansvar för skador orsakade av katt

FRÅGA
Bor på landet och har katt och kattlucka. Det finns några hus till i nära anslutning till mitt. En granne har en katt som kommer in genom min kattlucka och angriper min honkatt och mig. Den har bitit och klöst mig, jag har ett antal foton på blödande riv- och bitsår, samt av ärr. Grannen är helt kallsinnig till att ta ansvar för vad hans katt orsakar. Jag har just nu ett infekterat klössår på ena underarmen, som kan komma att behöva undersökas på vårdcentral. Vad göra åt granne och katt?
SVAR

Hej!
Och tack för att du vänt dig till lawline med din fråga!

En kattägares ansvar för sin katt regleras i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt lagen är det kattägarens skyldighet att ha uppsikt över och ta ansvar för sitt husdjur. När det gäller katter föreligger det till skillnad från hundar inte något strikt ansvar. Strikta ansvar innebär att ägaren alltid blir skadeståndsskyldig för det hunden orsakat, även om inte ägaren vållat skadan. Detta gäller dock inte för kattägare, utan då gäller istället skadeståndslagens regler. Enligt skadeståndslagen måste din granne uppsåtligen eller pga vårdslöshet orsakat skadan. Du kan alltså, om du kan visa att din granne varit vårdslös, kräva skadestånd för skadorna katten orsakat.

Du beskriver att katten tar sig in i ditt hus genom kattluckan och att din granne inte tar ansvar för det katten gör (vilket tyder på att grannen blivit upplyst om problemet). Detta kan tyda på att din granne inte utövar tillräcklig tillsyn över sin katt och därmed kan bli skadeståndsskyldig pga att han agerat vårdslöst. Att din granne blir skadeståndsskyldig för de skador katten orsakar får förhoppningsvis honom att göra något åt situationen så att ni i framtiden slipper fler skador.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95739)