Skadeståndsansvar för sakskada orsakad av katt

Om grannens katter ( två st okastrerade hankatter), attackerar min honkatt som är kastrerad, på vår trapp vid vår dörr så hon skadas, kan jag kräva ägaren på veterinärkostnaderna då? Har försökt prata med ägarna, men får svar att de ej har råd att kastrera ... Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga rörande ägares ansvar för skador orsakade av deras katter regleras främst i Skadeståndslagen (SkadestL). Även Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är relevant i ditt fall.

Ägarens tillsynsansvar

Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1§ ska kattägare sköta och hålla tillräcklig tillsyn över sina katter i den utsträckning som behövs för att förebygga att katterna orsakar skador och olägenheter för sin omgivning. Att din grannes katter befinner sig på din trapp räknas generellt sett inte som en sådan olägenhet som avses i lagen. Att katterna däremot har attackerat din honkatt kan å andra sidan resultera i skadeståndsansvar för din granne.

Ägarens skadeståndsansvar

Juridiskt sett utgör husdjur ”saker”. Din honkatts skador utgör därför sk sakskador. Ansvar för sakskador regleras i SkadestL 2:1, och förutsätter skadevållarens uppsåt eller oaktsamhet. I ditt fall innebär detta därför att din granne endast ansvarar om hen antingen med uppsåt (läs: med avsikt) att skada din honkatt släppte ut sina hankatter, eller alternativt kan anses ha varit vårdslös genom att låta ut sina hankatter röra sig fritt i grannområdet.

Medan det knappast är relevant med uppsåt, kan det diskuteras huruvida det kan anses vårdslöst av din granne att släppa ut två okastrerade hankatter fritt i grannområdet där andra katter också befinner sig. Huruvida agerandet bedöms som vårdslöst eller inte är ytterst en fråga som domstolen kan avgöra. Vid en vårdslöshetsbedömning ska risken för skada, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan och din grannes möjligheter att inse skaderisken vägas in. Det ligger på dig som skadelidande att vid domstolsprövning bevisa att din granne varit vårdslös.

Argumentet att din granne inte har råd att kastrera sina katter är irrelevant för din grannes tillsynsplikt. Din granne ansvarar således för att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att dennes katter orsakar skador och olägenheter för sin omgivningen oavsett vilken ekonomi din granne har. Krävs då kastrering för att din grannes katter inte ska orsaka skador och olägenheter, är detta således en utgift som din granne måste bekosta. Tillsynsansvaret är alltså något som enligt lagen åläggs alla, utan undantag, som väljer att skaffa katt.

Skadeståndets omfattning

Utöver att du måste visa att din granne varit vårdslös, ligger det även på dig som skadelidande att visa ett orsakssamband mellan din katts skador och din grannes vårdslöshet. Mer specifikt måste du kunna bevisa att din honkatts skador, som du har haft kostnader för, har orsakats av din grannes hankatter pga bristande vård eller tillsyn, och inte uppkommit på något annat sätt.

Kan du bevisa vårdslöshet hos din granne samt orsakssamband, kan du enligt SkadestL 5:7 få ersättning för veterinärskostnader, men även andra kostnader till följd av skadan som t ex transportkostnader till veterinären eller eventuell inkomstförlust till följd av att du tagit din katt till veterinären. Det bör dock betonas att endast kostnader som inte kunnat undvika är ersättningsberättigade och som skadelidande måste du därför i bästa mån försöka begränsa dina kostnader. Det ligger också på dig som skadelidande att bevisa vilka kostnader du verkligen har haft.

Rekommendationer

Med utgångspunkt i de uppgifterna jag har om ditt fall skulle jag i första hand rekommendera dig att återigen tala med din granne. Förklara den juridiska bakgrunden som jag har presenterat för dig här ovan och be din granne att bekosta veterinärskostnaderna.

Skulle din granne vägra, har du juridiskt sett möjlighet att föra en skadeståndstalan mot din granne i domstol. Praktiskt sett kan detta dock vara mycket problematiskt. För det första är det ekonomiskt ofördelaktigt då ditt skadeståndsanspråk sannolikt kommer att behandlas i ett förenklat tvistemål. Rättegångskostnaderna kommer troligtvis därför att överstiga skadeståndsanspråket, och du förlorar därmed ekonomiskt på att ta tvisten till domstol även om du skulle vinna själva tvisten. För det andra kan det vara mycket svårt för dig att bevisa både vårdslöshet och orsakssamband och därmed blir det svårt att ens vinna tvisten.

Skulle din granne, efter att du återigen har talat med hen angående de problem som dennes katter orsakar, i framtiden fortsätta att underlåta sin tillsynsplikt, har du möjlighet att kontakta din kommuns miljökontor. Miljökontoret ska kunna motta dina klagomål, samt kunna ge dig vägledning om hur du bör bemöta problemen med din grannes katter.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och skulle du undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”