Skadeståndsansvar för psykisk skada på hund

Hej

Min hund var ute och gick med min mamma och de blev attackerade av en stor lös hund.

Mamma kom undan med lite små bitmärken men min hund behövde ligga inlagd på djursjukhuset för att få hjälp med sina skador.

Jag vet att "strikt hundägaransvar" gäller och att de därmed måste betala för min hunds veterinärkostnader.

Så min fråga: räknas även eventuella men in där? Min hund var aldrig rädd för andra hundar innan och nu när andra hundar har närmat sig har han blivit väldigt arg (vilket säkert till stor del beror på rädsla). Jag tänker att detta är enklast att jobba igenom med någon som har en utbildning på detta, alltså att anlita en hundtränare. Är det en kostnad som de borde stå för också?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Mycket riktigt finns det en lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) som föreskriver s.k. "strikt ansvar" för ägare till hund och katt. Enligt 19 § tillsynslagen ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan.

Som alltid när det gäller lagar som ålägger strikt ansvar måste man avgöra vilka typer av skador som faller under lagen. Man kan inte utkräva ansvar för skador som är allt för avlägsna eller opåräkneliga. Enligt juridisk litteratur skapades tillsynslagen med hänsyn till de skador som hundar orsakar genom att bita människor och djur, men lagen innehåller ingen uttrycklig begränsning till skador av sådant slag. Följaktigt har tillsynslagens föregångare, som innehöll en motsvarande bestämmelse till dagens 19 §, tillämpats på andra fall än där hundar bits. Som regel har skadeståndsansvar utdömts enbart till följd av fysiska skador på djur eller människa. Men i denna kontext är rättsfallet NJA 1990 s. 80 intressant. Där ansåg Högsta domstolen, HD, att skadeståndsansvar skulle tillfalla ägaren av en lösspringande hanhund som parat sig med en avelstik. Detta rättsfall visar på att inte bara fysiska skador täcks av tillsynslagens strikta ansvar, utan även andra olägenheter som skapas till följd av ägarens dåliga uppsyn.

Jag kan tyvärr inte hitta något exempel där en domstol har prövat skadeståndsskyldigheten för en hundägare till följd av psykiska skador orsakade mot ett annat djur. Med beaktande av ovanstående rättsfall är det dock inte omöjligt att ersättning kan utgå för den typen av skada. Mitt råd är därmed att ta kontakt med en jurist för vidare diskussion.

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”