Skadeståndsansvar för katter och hundar

En hund går lös hemma på tomten. Tomten är inhägnad, hinden kan inte komma ut.

Katt kommer in på gården. Det blir slagsmål. Båda får ordentliga skador och veterinärvärd.

Himdägarens resp kattägarens ansvar? Ska hundägaren betala kattens självrisk?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om tillsyn över hundar och katter (L om hundar m m) och skadeståndslagen (SkL).

Skador som en hund orsakar, ska ersättas av ägaren oavsett om ägaren på något vis varit försumlig eller inte.

Däremot måste antas att skadan har orsakats av hunden med, som det heter, adekvat kausalitet. Det innebär att skadorna måste vara rimliga i förhållande till vad hunden gjort. Jag kan dock inte se att det inte föreligger adekvat kausalitet i detta fall, utan hundägaren är pliktig att ersatta skadorna på katten. Har någon annan än ägaren orsakat skadorna, har ägaren rätt att av denne person få skadestånd motsvarande det ägaren varit tvungen att ersätta (19 § L om hundar m m).

Skador som en katt orsakar, ska ersättas av ägaren i enlighet med allmän skadeståndsrättslig lagstiftning. Det innebär att kattägaren blir skadeståndsskyldig om (1) skada uppstått på grund av katten och (2) ägaren på ett oaktsamt eller uppsåtligt sätt (3) orsakat skadan och (4) det förelegat adekvat kausalitet mellan vad ägaren gjort och skadorna som uppstått (2 kap 1 § SkL). Det är i detta fall inget snack om att skada uppstått. Det kan dock sällan anses oaktsamt av en kattägare att låta en katt springa fritt, i andra fall än där ägaren kallt kan räkna med att katten kommer att exempelvis slåss med en hund. I sådant fall föreligger ingen skadeståndsskyldighet för hundägaren.

Skadeståndets storlek för hundägaren i förhållande till kattägaren motsvarar de skador kattägaren fått, i detta fall sannolikt för självrisken och för eventuell värdeminskning på katten (5 kap 7 § SkL).

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”