Skadeståndsansvar för kattägare

FRÅGA
jag var bjuden hem till en vän för första gången ( i Skåne) .. Hans katt satt på matbordet, och han sa åt mig att ta bort katten därifrån eftersom vi skulle använda bordet vid måltid. Jag lyfte bort katten. Till saken hör att det fanns en uppsjö av prylar jämte bordet, vassa kanter på lådor och mängder av andra prylar. Katten bet mig, men jag kunde ju inte släppa henne på de vassa föremålen så jag höll henne en kort studn och lyfte henne bort från det som var vasst. Hon bet djupt och under natten svullnade såret upp. Eftersom jag hade ett uppdrag i Tyskland där jag skulle företräda i ett möte med WHO reste jag trots att det gjorde ont. Väl där kände jag att jag måste uppsöka sjukvården. Jag hade fått blodförfgiftning och fick sjukvård flera gånger under veckan. dyrt blev det eftersom de inte godtog att Sverige tillhörde EU!. Gips,medicin, och annat gick upp till C.a 5000 skr, vilket jag inte hade. Jag fick låna av samme vän med katten. När jag kom hem ansökte jag om att få pengar tillbaka från vilket jag fick efter 5 månader, men med avdrag motsvarande 2 akutbesök enligt deras beräkning. Det stämmer inte. Min fråga är om jag kan ses ha rätt att kräva detta av kattägaren, som inte informerat mig om att a) katten var sjuk och behövde speciellt sätt att lyftas på B) det var omöjligt att fösa ner katten från bordet utan att den skulle skadat sig på det som fanns under. Jag har efter 9 månader smärta i de leder där katten bet samt minskad förmåga till finmotoriska rörelser,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Katt- och hundägares ansvar regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Enligt 1 § (här) ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Din vän har alltså en skyldighet att som kattägare ha översikt och ta ansvar för sin katt.

I 19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter (här) regleras att hundägare har ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Bestämmelsen innebär att det föreligger ett skadeståndsansvar för hundägare oavsett om det är hundägaren som vållat den uppstådda skadan eller inte. Katter är dock undantagna från denna regel. Kattägare har alltså inget strikt ansvar för vad deras katter orsakar, utan de ansvarar istället enbart enligt Skadeståndslagens (SkL) (här) regler.

För att skadeståndsansvar för kattägaren i ditt fall ska anses föreligga krävs enligt 2 kap. 1 § SkL (här) att kattägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. Det ligger på dig att bevisa dels din skada och att det är just denna katt som orsakat skadan, dels att kattägaren handlat oaktsamt eller vårdslöst och att det är handlandet vid händelsen som orsakat skadorna. Det krävs adekvat kausalitet, ett orsakssamband mellan ägarens handling och din skada.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (438)
2021-01-26 Skadeståndsskyldighet då hund skadar annan hund - vilka kostnader ska ersättas?
2020-12-28 Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?
2020-12-20 Ersättning för skador orsakade av hundar
2020-12-19 Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?

Alla besvarade frågor (88531)