Skadeståndsansvar för kattägare

Hej! Jag har förstått att kattägare endast är skadeståndsansvariga för sådan skada som orsakas genom att hen varit oaktsam. Kan dock inte hitta ett enda rättsfall där kattägaren blivit skadeståndsskyldig. Finns inte detta? Har ni möjligtvis ett rättsfall att hänvisa mig till? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 1 § ska katter "hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Om du är oaktsam/vårdslös i tillsynen över katten och den därför orsakar skada kan du bli skadeståndsansvarig. 

De fall där kattägare blir skadeståndsskyldiga handlar ofta om att en kattägare får betala skadestånd för att en katt kissat på golv/klöst sönder tapeter/etc i en hyreslägenhet (se t ex Hovrätten för Övre Norrland T 965-13). I dessa fall finns det ett avtalsförhållande i grunden. Om man tittar vad som skulle krävas utöver sådana situationer så är det jag hittat vid en snabb sökning en flera år gammal dom i Mariestads tingsrätt där en kattägare dömdes att betala nästan 45 000 kr i skadestånd för att hans katt förstört inredningen en taxi. I det fallet hade katten klöst sönder både lädersäten och annan inredning i taxibilen samt lyckats förstöra viss teknisk utrustning i kupén. 

Inför lagändringen/den nya lagens tillkomst så diskuterades man i propositionen (Prop. 2006/07:126) om man skulle utöka ansvaret för kattägare till ett mer strikt ansvar (såsom för hund) men man valde att inte göra någon förändring. Det finns således inget i förarbeten att gå efter för att avgöra vad som skulle kunna innebära skadeståndsansvar för kattägare. 

Så för att  man ska anses ha brustit så i tillsynen enligt lagen om tillsyn av hund och katt att man som kattägare åläggs skadeståndsansvar krävs nog mer extraordinära händelser i stil med taxiindicenten. 
Däremot så om din katt regelbundet kissar på grannens utemöbler, och grannen kan bevisa att det är din katt som gör det och du inte vidtagit några åtgärder för att hindra det även när du fått vetskap om det så skulle ett skadeståndsansvar aktualiseras. Problemet i dessa fall är nog att peka ut just den skyldige katten bland flera misstänka katter som går lös i grannskapet, och av den anledningen blir det inte så många anmälningar och därmed inte heller så många domar.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000